Boegbeelden Topsectoren verheugd over eerste impuls vanuit Groeifonds voor GroenvermogenNL

Nieuwsbericht |
TKI Biobased Economy
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
Digitalisering
Human Capital Agenda
Internationale export en kennisagenda
Maatschappelijk verantwoord innoveren energie
Systeemintegratie
Financieringsloket
Topsector Algemeen
|
groen

De Topsectoren Chemie, Energie en High Tech Systemen en Materialen (HTSM) bouwen aan de kansen van waterstof. Dit is belangrijk voor de energietransitie en in de groene chemie. Ze doen dat samen met industriële partners en kennispartners. Het Nationaal Groeifonds investeert hier € 338 miljoen in.

De topsectoren zien dat de we de potentie van waterstof alleen waarmaken als we juist nu investeren. Alleen met grote investeringen en ambities komt dit van de grond.

Emmo Meijer is boegbeeld van de Topsector Chemie en zegt trots: "Nog niet eerder is in Nederland zo’n groot innovatie- en opschalingsprogramma opgezet voor de energie- en de grondstoffentransitie. GroenvermogenNL biedt nu de mogelijkheid voor Nederland om tot de Europese kopgroep te behoren."

Potentie aanboren

In het GroenvermogenNL-programma zetten we groot in op:

  • fundamenteel, toegepast en pre-competitief onderzoek;
  • innovatieve pilot- en demonstratieprojecten;
  • geïnvesteerd in scholing en menselijk kapitaal.

GroenvermogenNL verzilvert de kansen die waterstof biedt voor Nederland om over te stappen op een duurzame industrie en samenleving. De partners van GroenvermogenNL zien de huidige investering als een hele belangrijke eerste stap. Samen bouwen we aan een duurzaam energiesysteem, groene grondstoffen en de mondiale waterstofketen.

Manon Jansen is boegbeeld van de Topsector Energie en licht toe: "Uiteindelijk moeten we ons ook in Nederland committeren aan de opschaling van waterstof en bijbehorende grootschalige investeringen". Dat vraagt naast investeringen met geld ook om cross-sectorale samenwerking en een integrale aanpak. Manon: "Daarom ben ik zo enthousiast dat 3 topsectoren elkaar hebben gevonden. Samen met onze partners gaan we door te innoveren en op te schalen de kansen van waterstof en groene chemie voor de Nederlandse economie en de energie- en grondstoffentransitie waarmaken."

Goed voor klimaat én economie

GroenvermogenNL draagt niet alleen bij aan de doelen van de energie- en grondstoffen-transitie. Het fonds draagt ook sterk bij aan de kracht van ondernemend Nederland.

Marc Hendrikse is boegbeeld topsector HTSM; "GroenvermogenNL creëert geweldige kansen voor de toeleverende hightech-maakindustrie op het gebied van elektrolyse, systeemintegratie en materialen. Door technische innovatie te koppelen aan scholing en arbeidsmarkt, zorgt GroenvermogenNL voor een impuls waar zowel samenleving, als economie, als bedrijfsleven sterker van worden."

Meer informatie

Op dit moment werken de GroenvermogenNL-partners hard aan de beantwoording van de vragen en voorwaarden van de Groeifonds-commissie. Over enkele weken heeft het fonds haar governance opgezet. Het krijgt ook een eigen website: www.groenvermogennl.org/ (nog niet actief).

Nu alvast meer te weten komen? Ga naar de Q&A via onderstaande link: