Column Manon Janssen, boegbeeld Topsector Energie: "Innovatiekracht is je blik verbreden"

Nieuwsbericht |
TKI Biobased Economy
Topsector Energie in gesprek
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
Digitalisering
Human Capital Agenda
Internationale export en kennisagenda
Maatschappelijk verantwoord innoveren energie
Systeemintegratie
Financieringsloket
Topsector Algemeen
|
.

Nederland is een land met een missie. Wij willen onze broeikasgasuitstoot zo snel mogelijk verlagen om een CO2 neutrale maatschappij te worden. We hebben geen tijd meer te verliezen! We willen de doelen uit het Klimaatakkoord halen. De signalen zijn alarmerend, vanuit alle hoeken.

De temperatuur loopt op, het ijs breekt af en met de hevige regens staat het water ons steeds vaker letterlijk aan de lippen.  Onze technologie moet beter, goedkopen en betrouwbaarder. Dat kunnen wij! Door de kracht van onze samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden. En door de ongebreidelde innovatiekracht die hieruit te putten valt. Doen we dat goed, dan lossen we niet alleen onze Nederlandse opgaven op. Dan boren we met onze beste en meest praktische innovaties een wereldmarkt aan. Wat moeten we daarvoor doen? Onze blik verbreden.

Sinds 2019 werkt de Topsector Energie aan missiegedreven innovatie via meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s. Deze focus brengt dat meer dan alleen de technologie aandacht krijgt. De meerjarigheid ondervangt dat we steeds vaker zien dat deze innovaties complex zijn en tijd nodig hebben in elke fase van de ontwikkeling. Dat is wezenlijk anders dan de traditionele aanpak van innovatie. We hebben innovaties hard nodig, maar om dat te laten slagen moeten wij ook op een innovatieve manier naar werken en kennisdelen kijken. Nog beter samenwerken en elke uitdaging breder aanvliegen dan alleen uit een technologisch reflex. De voorbeelden dat we dit ook kunnen zijn er. Zoals de consortia die al aan missiegedreven projecten werken en de partijen die zich samen opmaken voor de nieuwe MOOI-2022 regeling die volgend jaar opengaat.

Onderzoek naar kennis en netwerken in de Topsector

In 2020 is onderzocht hoe kennis en netwerken in de verschillende arena’s van de Topsector zich hebben ontwikkeld. Dit onderzoek hebben we gedaan samen met RVO en de Universiteit van Utrecht en gaf ons interessante inzichten De rol van de TKI’s bij kennisoverdracht blijkt in alle TRL-innovatie fasen cruciaal. Ook blijkt dat kennisdeling in de onderzoek- en ontwikkelfase vaker gebeurt dan in de demonstratiefase vanwege concurrentiegevoeligheid of intellectueel eigendom. Maar dan stokt een innovatie op het moment dat hij marktrijp zou kunnen zijn. En dat is een extra drempel – vertraging - die we ons niet kunnen permitteren. Cruciale actoren zijn hierbij de mensen die door de netwerken en de verschillende TRL-niveaus heen bewegen.

Nieuwe manieren van verbinden en samenwerken

Innovatiekracht is een samenspel door alle TRL-niveaus van ontwikkeling waarbij we aandacht geven aan de cruciale actoren die op veel plekken actief zijn. Juist voor de essentiële kennisoverdracht. En je kunt heel veel meer delen dan je denkt. Dat gaat verder dan communicatie; het gaat om een manier van werken. Daarom zijn we blij met het netwerk van webbers. Dat zijn professionals die de energietransitie op een nieuwe manier organiseren. Samenwerken, samen leren en innoveren is het uitgangspunt. Ze breken daarmee met de traditionele werkwijze.

Luister naar hun verhalen in deze podcast.

Hoe kan het nog effectiever?

In 2021 bouwen we hierop voort in een aanvullend onderzoek waarin we het effect van de eerste twee jaar van missiegedreven innoveren op het gebied van energie-innovatie op de manier van samenwerken onder de loep te nemen. Zo leren we met elkaar en van elkaar, gericht op het nog beter, over de eigen netwerken heen effectiever en sneller laten bijdragen van innovatie en samenwerking aan de klimaatdoelen.

Kijk over je eigen grens in de nieuwe tender

In 2022 opent de nieuwe tenderronde van de MOOI-regeling. Deze is opgezet op een wijze waarop we deze brede blik nog beter terug kunnen zien. De MOOI is een gedegen regeling, zeker voor ‘kleinere’ organisaties of individuen met vaak een geweldig netwerk en -bovenal- die andere innovatieve manier van werken. Daarom bouwen we met de MOOI verder aan de kracht van sector-overstijgende consortia waarin ook deze partijen gevonden worden en tot hun uiterste recht komen. Ik roep consortia die werken aan een MOOI voorstel op om deze brede blik en deze waardevolle partners te incorporeren. Benut elkaars kracht, vul elkaar aan, vlieg vraagstukken integraal aan en betrek de hele keten. Betrek alle soorten spelers, van een young professional tot een MKB’er. Werken aan een gezonde toekomst vraagt oplossingen die nieuwe relaties opbouwen. Sta open om over grenzen te durven en kunnen kijken.

Als wij innovatief werken, maken onze oplossingen en maatschappelijk-technologische innovaties de beste kans van slagen. Het is nuttig en vervullend om samen - met vallen en opstaan - te werken aan natuurversterkende, circulaire oplossingen, waar we wijzer en blijer van worden (want meer in verbinding) en gemeenschappen sterker. We hebben u daarbij nodig. Want alleen ga je snel, maar samen komen we verder.

Manon Janssen,
Boegbeeld Topsector Energie