Drenthe College benoemt Willem Hazenberg als Practor waterstof in de industrie

Nieuwsbericht |
Practoraatrede

Met de aanstelling van Willem Hazenberg als practor Waterstof in de Industrie zet Drenthe College de eerste stappen om een practoraat ‘Waterstof in de Industrie’ te starten. Het practoraat is onderdeel van de ambities van de RegioCampus in Emmen.

Energietransitie is een van de hoofdthema’s in de kennisagenda van het Noorden. Met de instelling van het practoraat wordt daaraan invulling gegeven wat passend is bij de regionale focus op de toepassing van waterstof in een industriële omgeving. Er wordt samengewerkt met provincie Drenthe, gemeente Emmen, Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden, Alfa-college, Noorderpoort, Dutch Tech Zone, EnTranCe en het bedrijfsleven. In het najaar van 2021 is de eerste verkennende activiteiten van start gegaan. Het practoraat Waterstof in de Industrie heeft als opdracht om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor waterstof als energiedrager in de industrie en welke kennis en vaardigheden mbo-studenten zich hiervoor eigen dienen te maken.

Willem Hazenberg treedt op als kwartiermaker en practor voor het practoraat. Hij is geen onbekende in de nationale en internationale industrie. Hij is werkzaam bij Stork en een expert op het gebied van waterstof en geothermie, voorzitter en oprichter van HYDROGREENN (HYDROGen Green Regional Energy Economy Network Northern Netherlands), groepsleider KIVI-klankbordgroep Ingenieurs en energietransitie betreffende de waterstofgroep en projectmanager van de waterstofwijk Hoogeveen onderzoek. Een practoraat met dit onderwerp is uniek in Nederland. De kennis die wordt opgedaan zal in nauwe samenwerking met andere practoren, waaronder practoraat Mobiliteit en Waterstof van Noorderpoort, worden vormgegeven en gedeeld. Door het aantrekken van Willem Hazenberg slaat DC een brug tussen overheden, ondernemers in de regio en onderwijs.

Doelstellingen

Vaststellen Waterstof in de Industrie curriculum bij Toetsingscommissie

Ontwikkelen lesmaterialen voor Pilot

Teach the Teacher

Opstellen van werkprocedures en lesmodules

Het bouwen en doorontwikkelen van een testomgeving voor mbo

Onderzoek naar water Asset management en opbouwen H2-systeem breakdown incl. faalkansen

Onderzoek naar Waterstof veiligheid en hoe dit te borgen in onderwijs en procedures

Een mooi filmpje over het practoraat is hier te vinden: (116) Video Practoraat Waterstof Industrie - YouTube

Lees de Practoraatrede