Efficiënt rijden op zonne-energie

Nieuwsbericht |
Maatschappelijk verantwoord innoveren energie
|

Kunnen we het gedrag van gebruikers van elektrische auto’s beïnvloeden en ervoor zorgen dat ze de batterijen van hun auto opladen op het moment dat er een overschot is aan zonne-energie? Wetenschappers, bedrijven en organisaties doen er onderzoek naar met steun vanuit MVI-Energie.

Het groeiend aantal zonnepanelen levert lokaal steeds meer elektriciteit op. Op zonnige dagen ontstaat er een het overschot op het elektriciteitsnet. Om dat overschot slim te gebruiken willen netbeheerders gebruikers van elektrische auto’s stimuleren juist op die momenten de batterijen van hun auto’s te laden.

SolarMiles

“De meeste gebruikers van elektrische auto’s laden nu ’s avonds of ’s nachts. Hoe motiveren we mensen om hun gedrag te veranderen? Hoe stemmen we vraag en aanbod beter op elkaar af en kunnen we pieken op het net temperen?” Kathelijne Bouw, onderzoeker bij het Kenniscentrum Energie van de Hanzehogeschool Groningen, zoekt met haar team naar het beste antwoord op deze vragen. “Voor dit project SolarMiles doen we dat samen met de Amelander Energie Coöperatie, Grunneger Power, Energy Expo en Enexis.”

Beïnvloeden gedrag

“Deze vragen zijn niet alleen vanuit de techniek en ICT te beantwoorden. Als Hanzehogeschool doen we praktisch onderzoek en betrekken we de maatschappelijke aspecten van de energietransitie. We richten ons op de hele keten,” vult Lies Oldenhoff, programmamanager van het Kenniscentrum, aan. “Dat uitgangspunt sluit goed aan bij de subsidieregeling MVI-Energie. Willen we de duurzaamheidsdoelen behalen, dan moeten we ook weten hoe we het gedrag van gebruikers kunnen beïnvloeden.”

Prima kickoff

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland steunde de Hanzehogeschool met nuttige inhoudelijke suggesties om een goede projectaanvraag in te dienen. “Dat heeft ons zeker geholpen,” benadrukken Bouw en Oldenhoff. “Ons projectplan had meteen een prima kick-off en enthousiaste ondersteuning van bedrijven en organisaties. BMW heeft bijvoorbeeld auto’s ter beschikking gesteld.”

Proeftuinen

SolarMiles werkt samen met energiecoöperaties op Ameland en in Meerstad die gebruikmaken van de eigen opgewekte zonne-energie. Ameland is bewust als locatie gekozen. Het eiland wil in 2020 energieneutraal zijn en heeft met meer dan 23.000 zonnepanelen het grootste zonnepark van Nederland. Meerstad aan de rand van de stad Groningen is aangesloten omdat deze nieuwe wijk all-electric is en verder wil verduurzamen. De gemeente Assen heeft belangstellend gereageerd en biedt mogelijk de volgende proeftuin.

Serviceconcept

Bouw: “We doorlopen drie fasen: analyseren van data, ontwerpen en testen. Potentiële gebruikers testen het nieuwe serviceconcept met BMW’s, en een applicatie voor de mobiele telefoon. Naar verwachting ligt in 2019 het beste serviceconcept klaar. Dat concept is een dienst waarmee we het gedrag van gebruikers van elektrische deelauto’s het best beïnvloeden om het slimst te laden. Hoe dat er precies uitziet weten we nog niet, maar we denken dat meer branches profijt hebben van de uitkomsten.”