Financiële steun bij het inhuren van een innovatiemakelaar

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
Financieringsloket
Topsector Algemeen
|
Innovatiemakelaarsregeling 2022

Na een succesvolle ronde aan het begin van het jaar stelt de Topsector Energy wederom subsidie beschikbaar voor het inhuren van een innovatiemakelaar. MKB-ondernemingen die bijdragen aan de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem kunnen subsidie aanvragen voor het inhuren van een innovatiemakelaar. Vanaf 15 juni 2022 kan het mkb 80% van de kosten van de innovatiemakelaar vergoed krijgen met een maximum vergoeding van € 10.000 incl. BTW.

Heeft u als startup of scale-up behoefte aan ondersteuning van een innovatiemakelaar? Dan kunt u bij de Topsector Energie vragen om een financiële bijdrage voor deze ondersteuning.

Wees er snel bij

Het totaalbudget voor de subsidieregeling bedraagt € 100.000 en toewijzing zal plaatsvinden via het principe ‘first come, first served’. In geval van overtekening van de regeling (op één en dezelfde dag) zal toewijzing verlopen via loting.

Kijk hier voor meer informatie over de voorwaarden en voor de aanvraagprocedure.