Gasunie treedt toe tot consortium North Sea Wind Power Hub

Nieuwsbericht |
TKI Wind op Zee
TKI Nieuw Gas
|
Power Link Island

Het consortium richt zich op studie en onderzoek naar een grootschalig, duurzaam Europees energiesysteem op de Noordzee. Dit moet leiden tot de totstandkoming van een North Sea Wind Power Hub in de periode 2030‑2050.

Het aandeel offshorewindenergie voor de energietransitie is zo aanzienlijk dat er naast stroomverbindingen ook gasvormig transport en opslag nodig is. De kosten van energietransport en langetermijnopslag in gasvorm liggen per energie-eenheid stukken lager dan energie getransporteerd en opgeslagen in de vorm van elektriciteit. Het combineren van stroom- en gassystemen kan bovendien een belangrijke impuls geven aan de opkomst van waterstof. Voor waterstof zijn er tal van toepassingsmogelijkheden in de industrie, de gebouwde omgeving en de transportsector.

Power Link Islands

Het is de bedoeling dat offshorewindparken met een vermogen van 100 GW op de hub worden aangesloten. Belangrijk onderdeel van de hub is de aanleg van een of meer Power Link Islands met verbindingen naar en tussen de Noordzeelanden. Deze kunstmatige eilanden moeten midden in de Noordzee worden gecreëerd, op een locatie met optimale windomstandigheden (mogelijk de Doggersbank). Op een Power Link Island kan een groot aantal windturbines of offshorewindparken worden aangesloten. Vanaf het eiland kan de windenergie verder worden gedistribueerd en getransporteerd via gelijkstroomverbindingen naar de Noordzeelanden.

Wind Connectors

Deze Wind Connectors maken niet alleen transport van de windstroom naar de verschillende landen mogelijk maar verbinden ook de energiemarkten. Dit maakt internationale elektriciteitshandel mogelijk. Bovendien kunnen de verwachte overschotten aan windstroom worden omgezet naar gas (waterstof) voor grootschalig transport naar land, opslag of buffering.

Consortium

De North Sea Wind Power Hub bestaat met de komst van Gasunie uit vier elektriciteits- en gasnetbeheerders: TenneT Nederland, TenneT Duitsland, Energinet (Denemarken) en Gasunie.

Meer informatie