Herijking MMIP1 Hernieuwbare energie op zee

Nieuwsbericht |
TKI Wind op Zee
|
Infographic Herijking MMIP1

In het Missie Gedreven Innovatie Programma 1 (MMIP 1) worden de innovatie doelen uitgelegd die nodig zijn voor de opschaling van offshore hernieuwbare energie. De offshore energie industrie en markt ontwikkelen snel; het vorige MMIP 1 rapport komt uit 2019, en een nieuwe herijkte versie was nodig. Buiten de drie sub-programma's en innovatie thema's zijn er een paar nieuwe onderwerpen uitgelicht als gebieden met verhoogd belang: Standardisatie en Industrialisatie, Human Capital en Floating Offshore Wind & Alternatieven voor Dieper Water. 

Hieronder vindt u een link naar de samenvatting van deze herijking van het MMIP 1. We zijn erg benieuwd naar uw mening. U kunt uw feedback geven via het feedback formulier in de tweede link hieronder. 

Link naar samenvatting Herijking MMIP 1

Link naar feedback form.

 

In 1961 werd een doel gesteld dat door velen onmogelijk werd geacht, maar twee jaar eerder dan de gestelde deadline zette Neil Armstrong zijn voet op de maan en was het doel van het Apollo Programma gehaald. Het is al vaak gezegd, de energietransitie in Nederland en Europa staat voor een vergelijkbare doelstelling. In de komende 7 jaar heeft Nederland het opwekkingsvermogen op de Noordzee met windenergie bijna vertienvoudigd; van 2,5 Gigawatt naar 21 Gigawatt. Elke twee dagen moet er een nieuwe windturbine worden geplaatst. In 2050 is de capaciteit zelfs 28 keer meer, 70 Gigawatt.

De realisatie van de duurzame energiebronnen is niet de enige opgave van de energietransitie. De opgave ligt ook in de maatschappelijke en economische omslag die moet worden gemaakt. Een dergelijke omslag is nog niet eerder vertoond. De werkelijke opgave voor een geslaagde energietransitie is dat de industrie, ons transport en onze samenleving om moeten gaan naar andere energiebronnen.

Drie redenen waren cruciaal voor het succes van het Apollo Programma. Betrouwbare raketten, i.c. hardware. Extreem goed doordachte en uitgevoerde missies en uitmuntend getrainde en ervaren mensen.
Met de transitieopgave op de Noordzee staan we voor een vergelijkbare opgave. De plannen moeten extreem goed zijn uitgedacht en worden uitgevoerd. Zonder betrouwbare hardware die aan de hoge eisen van een zeer onvriendelijke omgeving (water, zout, wind) kan voldoen, slaagt de missie voor 21 Gigawatt en 70 Gigawatt niet. En, als laatste en niet als minste, er zijn voldoende mensen nodig met hoogwaardige kennis en kunde.

Een nieuwe norm

Het echte succes wordt bepaald door hoe duurzame energie in de markt wordt benaderd. TKI Wind op Zee heeft als visie dat in 2030 duurzame energie de norm is. Alhoewel het aandeel fossiele brandstoffen nog substantieel zal zijn, vormen ze niet meer de standaard. De druk vanuit de maatschappij, omgevingsdiensten en diverse overheden op de industrie en het transport om te verduurzamen groeit eind 2022 sterk. De oorlog in Oekraïne heeft dat versterkt.

Om deze normalisering naar hernieuwbare energie te bereiken zet TKI Wind op Zee zich in voor een gelijk speelveld in de energiemarkt. De samenwerking binnen de Topsector Energie is hiervoor essentieel, omdat we hier markt, aanbod en dragers van energie qua innovaties en kennis af kunnen stemmen.

Onze missie

Onze missie is ons handvat voor hoe wij bijdragen aan de realisatie van de energietransitie.

Het TKI Wind op Zee stimuleert de ontwikkeling van (offshore) innovaties en kennis door middel van onderzoek, ontwikkeling en demonstratie om zo offshore energie van de huidige 2.500 Megawatt te laten groeien naar 21 Gigawatt in 2030 en 70 Gigawatt in 2050. Daarmee levert duurzame offshore energie een grote bijdrage aan de energietransitie.

Onze visie

Onze visie is onze stip op de horizon.

De route naar een duurzame energievoorziening op en vanaf zee is onze leidraad en nog vol obstakels en vraagstukken. TKI Wind op Zee is een betrouwbare navigator die de route naar een duurzame energievoorziening op en vanaf zee, die een positieve impact heeft op onze samenleving, natuur en onze economie, in kaart brengt. TKI Wind op Zee zorgt voor het beschikbaar zijn van de benodigde kennis, stimuleert de vereiste innovaties en brengt daarvoor verbindingen tot stand die aan dit doel bijdragen.

Dit is een visie met daarin op dit moment de nodige tegenstrijdigheden. Maar zonder tegenstrijdigheden geen vernieuwing.

In de komende zeven jaar zijn er voor deze visie drie grote vraagstukken te beantwoorden.

  1. Hoe realiseren we de schaalsprong van 2.5 Gigawatt duurzaam opgewekte energie naar 21 Gigawatt zonder verlies van kwaliteit en betaalbaarheid?
  2. Hoe realiseren we de schaalsprong met een positieve impact op de natuur? Op de Noordzee en in de productieketen van duurzame energiemiddelen.
  3. Hoe realiseren en garanderen we een gebalanceerde en robuuste duurzame energievoorziening vanaf de Noordzee?

Voor deze drie leidende vragen zijn mensen (kwantiteit en kwaliteit) en veiligheid (persoonlijk, fysiek en cyber) thema’s die op alle schaalniveaus constant terugkeren.

Deze vragen en thema’s kunnen niet los van elkaar worden gezien. Wij benaderen de energietransitie op de Noordzee integraal.
Hoe wij onze rol gaan vervullen en welke onderwerpen we onze aandacht op richten is te lezen in het document MMIP TKI Wind op Zee 2023.