Het Consortium Vliegwiel voor MOOI van TKI Wind op Zee

Nieuwsbericht |
TKI Wind op Zee
|
Digitaal Offshore Windpark - MOOI-regeling 2022

Meld je aan wanneer jij jouw innovatie voor een digitaal offshore windpark verder wilt brengen 

Op 1 april opent de MOOI-regeling waarmee consortia subsidie kunnen ontvangen voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie voor de energietransitie. Voor het onderwerp energie is €21 miljoen beschikbaar. TKI Wind op Zee organiseert het Consortium Vliegwiel om snel de juiste partijen aan elkaar te verbinden. Het thema is Digitale Offshore Windparken. Heb jij een idee dat past onder dit thema, dat aansluit bij de MOOI-voorwaarden, maar nog geen consortium? Lees dan verder hoe ons Consortium Vliegwiel je verder kan helpen.  

Wat is onze ambitie? 

We willen komen tot een consortium dat een excellente indiening voor de MOOI-regeling op kan stellen. Dat doen we onder het thema Digitale Offshore Windparken. De indiening moet bijdragen aan de doelstellingen van de MOOI-regeling, namelijk dat het leidt tot een innovatie die in 2032 werkt en bijdraagt aan de energietransitie. 

De eisen van de MOOI-regeling vind je op deze website van RVO

Het TKI Wind op Zee faciliteert het proces met K+V om tot een consortium te komen. Wij worden zelf geen onderdeel van het consortium, maar zetten onze kennis en netwerk in om innovaties verder te helpen. 

In 5 stappen tot een consortium 

We organiseren onder leiding van K+V een aantal sessies waarin we ideeën en partijen samenbrengen. Stap voor stap, maar wel snel, komen we tot een bundeling van de beste krachten voor een idee. Het kan leiden tot een consortium of tot meerdere. De MOOI-regeling stelt als eis dat een consortium minimaal uit drie partijen staat. 

Het TKI WoZ wil de totstandkoming van een sterk consortium dat zich inschrijft voor de MOOI-regeling faciliteren, via de volgende 5 stappen:  

  • Iedere partij die zich aansluit bij de ambities uit hoofdstuk 2 en kan voldoen aan de kaders van de MOOI-regeling, kan haar Visie, Aanpak en Kunde (VAK) op deze ambities kenbaar maken. Deze is maximaal 2 A4’tjes lang (normaal lettertype). 

  • Tijdens de matchmaking bijeenkomst op 16 maart 2022 kunnen partijen deze VAK kenbaar maken aan elkaar, en met elkaar in gesprek gaan om de mogelijkheden te verkennen om tot een consortium te komen.  

  • Partijen die elkaar hebben gevonden tijdens de matchmaking, geven daarna gezamenlijk hun Visie Aanpak en Kunde op de ambities.  

  • TKI selecteert vervolgens één consortium om in een ambitiesessie de ambities en samenwerking te concretiseren.  

  • Partijen/consortia zijn daarna zelf aan zet om een (voor)inschrijving voor de MOOI-regeling in te dienen. Dat voorstel kan tussen 1 en 19 april worden ingediend.  

Er zal niet worden gevraagd om volledig uitgewerkte oplossingen en/of productvoorstellen. De oplossingen worden namelijk pas na selectie gezamenlijk ontwikkeld en uitgewerkt door het consortium. De Visie, Aanpak en Kunde van de verschillende geselecteerde partijen vormen het vertrekpunt in deze uitwerking.  

Wat breng je in? 

We vragen om ideeën die onder het thema Digitale Offshore Windparken de energietransitie verder helpen. Dat gaat aan het begin van dit traject nog heel breed. Van robotisering in het onderhoud tot ecologie monitoring. Van digital twins tot anomaliedetectie.  

Je deelt in maximaal 2 A4’tjes wat jouw visie is op digitale offshore windparken, welke aanpak je in hoofdlijnen voor ogen hebt en welke expertise (kunde) je inbrengt. 

Je kunt je document sturen naar @email. Dien je voorstel in uiterlijk 7 maart 2022

Heb je vragen, stel ze via het mailadres hierboven. 

Lees in dit document onze volledige aanpak en ambitie.