Het Spijkerkwartier: het betrekken van bewoners staat voorop in de transitie naar een energieneutrale wijk

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
Maatschappelijk verantwoord innoveren energie
Topsector Algemeen
|
.

Het Spijkerkwartier in Arnhem is uitgegroeid van rosse buurt naar een betrokken en klimaatbewuste wijk. Bewoners werken hier samen aan een CO2-neutrale leefomgeving. Wij gaan in gesprek met Patrick Hoogenbosch (BlauweWijkEconomie en bewoner van Spijkerkwartier) en Roland Kluskens (Gemeente Arnhem).

Hoe geven zij vorm geven aan het Spijkerkwartier van morgen? Een wijk waarin wordt voorzien in huidige behoeften, maar evengoed voor toekomstige generaties leefbaar is.
 

“Wat het Spijkerkwartier bijzonder maakt, is dat de nadruk ligt op de integrale aanpak: de systeemaanpak. We kijken niet alleen naar energie, maar er wordt juist naar het hele plaatje gekeken, zoals arbeid, groen, mobiliteit en allerlei andere thema’s die in een wijk voorkomen.” Patrick Hoogenbosch

Spijkerenergie

Een van de vele initiatieven die in het Spijkerkwartier zijn opgezet is ‘Spijkerenergie’. Spijkerenergie heeft als doel de wijk energieneutraal te maken en omvat alle projecten die hieraan bijdragen. Het initiatief begon in 2012 met een paar buurtbewoners die zonnepanelen op hun dak wilden. In plaats van individueel zonnepanelen aan te schaffen, leek het hen slimmer om dit gezamenlijk te doen. Toen dat project succesvol bleek, volgden al snel andere activiteiten. Zo wordt er nu hard gewerkt aan het stimuleren van isolatie, zonnepanelen en van het gas af.

Kijken vanuit de buurtbewoner

Volgens Patrick en Roland laten initiatieven als Spijkerenergie zien hoe belangrijk het is om bewoners te betrekken bij verduurzamingsplannen. Het gebrek aan betrokkenheid is wat vaak fout gaat in het uitvoeringsproces van dit soort beleidsplannen. Als bewoners zich betrokken voelen, profiteert de gemeente hiervan en vice versa.  Een wijze les voor Patrick en Roland: denken vanuit de buurtbewoners in plaats vanuit de technische oplossing. Doe je dit niet, dan gaat het plan zijn doel voorbij. En dat is om de buurt helpen.   

“Het is belangrijk om de buurtbewoners opties te geven, naar ze te luisteren en met ze in gesprek te gaan. Ze moeten in het traject worden meegenomen en tot die keuze kunnen komen” Roland en Patrick

Datagestuurd verduurzamen

De activiteiten en projecten in de wijk zijn vooral gericht om de kennis en bewustwording van de bewoners te vergroten. Zo worden informatiebijeenkomsten georganiseerd, wordt kennis en ervaring uitgewisseld en wordt data over energieverbruik gedeeld met de buurtbewoners. Data delen biedt heel wat potentieel en is dan ook een van de bouwstenen voor een futureproof Spijkerkwartier. Door inzicht te creëren over waar en hoeveel energie er nu wordt verbruikt kan je gerichter aan de slag met besparingsmogelijkheden. De AVG verhindert het makkelijk verkrijgen van energiedata van bewoners. Gelukkig zijn er heel wat buurtbewoners die hun verbruik met plezier delen. Samen actief met data aan de slag gaan, biedt weer een extra mogelijkheid om buurtbewoners te betrekken bij de energietransitie.

Meer weten?

Wil je meer weten over de droom van het Spijkerkwartier om energieneutraal te worden? Lees meer over hun routekaart op www.spijkerkwartier.nl/onze-aanpak. of stuur een mail naar patrick.hoogenbosch@gmail.com of Roland.Kluskens@arnhem.nl. Patrick en Roland gaan graag met je in gesprek over hun aanpak.