Hoe belangrijk zijn fossiele grondstoffen (nog) voor Nederland?

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
Systeemintegratie
Topsector Algemeen
|
.

De verkennende studie ‘Ontwikkeling van het belang van energie voor Nederland’ brengt het gebruik en de productie van (fossiele) energie in de Nederlandse economie in kaart van 2010 tot 2020.

Wat zijn daarbij de belangrijkste ontwikkelingen ten opzichte van het afgelopen decennium? En is er al zicht op een structurele verandering? Onderzoeksbureau Ecorys voerde het onderzoek uit.

Meer productie met minder energie

De studie laat zien dat de Nederlandse economie steeds meer produceert met minder energie. Dit is enerzijds het gevolg van een toename van het belang van de diensteneconomie en aan de andere kant door energiebesparing. De studie laat ook zien dat de Nederlandse economie nog steeds vooral draait op fossiele energie. Nederland is een belangrijke poort naar de rest van Europa voor grootschalige in- en doorvoer van onder fossiele producten waardoor raffinage- en petrochemische bedrijven zich in ons land vestigden. Het belang van energie voor de Nederlandse staatskas is in de afgelopen jaren afgenomen. Dit komt vooral door het afbouwen van de gaswinning in eigen land.

Afhankelijkheid fossiel blijft groot

Het uitgevoerde onderzoek laat zien dat in de periode 2010- 2019 de afhankelijkheid van de Nederlandse economie voor fossiele grondstoffen nog steeds zeer groot is. Alleen in de winning van aardgas is een grote verandering zichtbaar. Ten opzichte van veel andere Europese landen is het behalen van de klimaatdoelstellingen in eigen land relatief uitdagend doordat onze economie nog goeddeels afhankelijk is van fossiele energie. Daarbij speelt ook mee dat de bijdrage van energie-intensieve sectoren aan de groei van ons BBP relatief groot is.

Duidelijke keuzes kunnen niet uitblijven

Het relatieve belang van de energie-intensieve sectoren in de economie neemt naar verwachting af door een verdere groei van de diensteneconomie. Of de meest energie-intensieve sectoren in Nederland gevestigd blijven, is mede afhankelijk van de toekomstige beschikbaarheid van alternatieven voor fossiele energie en de kostprijs ervan. Helder is dat duidelijke keuzes niet kunnen uitblijven.

Download de het rapport (pdf)