Hoe slim en effectief te investeren in de arbeidsmarkt voor de energietransitie?

Nieuwsbericht |
Human Capital Agenda
|
.

Op 9 december is het advies gepresenteerd voor een samenhangende aanpak van de verschillende investeringsprogramma’s van de human capital agenda. De DG Economische Zaken en Klimaat, Sandor Gaastra nam het in ontvangst tijdens het kick-off event: Human Capital Energietransitie in Utrecht.

Aanleiding voor het advies was de aankondiging van het Kabinet in het voorjaar van 2022 om een Actieplan Groene en Digitale Banen te introduceren, in aanvulling op het generieke beleid tegen arbeidsmarktkrapte. Parallel hieraan is sprake van een grote hoeveelheid investeringsprogramma’s vanuit het Nationaal Groeifonds en vanuit de Europese Unie gericht op de energietransitie of onderdelen daarvan.

Bij de Topsector Energie ontstond de vraag: hoe leiden we dit in goede banen met elkaar? De opgave op dit moment is groot. Met de stijging van de energieprijs en de langdurige krapte op de arbeidsmarkt staat de energietransitie zelf onder grote druk. Veel partijen onderkennen deze dreiging en zijn initiatieven en programma’s gestart. De vraag is hoe kunnen we deze investeringen op een slimme manier inzetten om snel en effectief te werken aan het arbeidsmarktvraagstuk om snelheid te maken in de energietransitie.

Het advies is gedragen door de HCA’s van de Topsectoren, GroenvermogenNL, LLO-Katalysator, Opschaling PPS Beroepsonderwijs, Just Transition Fund en AINed.

Lees het volledige advies hier.