Hulp bij de ontwikkeling van slimme energiesystemen

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
Digitalisering
|
Handreiking Slimme Energiesystemen

Handreiking helpt energiecoöperaties, bedrijventerreinen en gemeenten bij de ontwikkeling van slimme energiesystemen

Slimme energiesystemen, smart grids, energyhubs, steeds vaker duiken deze termen op. Als oplossing voor een overbelast stroomnet, of om een volgende stap in verduurzaming te zetten door beter gebruik te maken van lokaal en duurzaam opgewekte energie. Maar wat zijn slimme energiesystemen eigenlijk? En waarom en hoe ga je ermee aan de slag? 

De vandaag gepubliceerde Handreiking Slimme Energiesystemen helpt energiecoöperaties, bedrijventerreinen en gemeenten die aan de slag willen met slimme oplossingen voor flexibiliteit op het elektriciteitsnet. Van een lokaal energiemanagementplatform tot slimme laadpleinen; al deze IT-oplossingen maken het energiesysteem flexibeler zonder enorme fysieke ingrepen te hoeven doen. De handreiking geeft inzicht in welke oplossingen er zijn en ook hoe je dat als gemeente, bedrijventerrein of energiecoöperatie slim kunt organiseren. 

De Handreiking is opgesteld om energiecoöperaties, beheerders van bedrijventerreinen en lokale overheden (gemeenten, RES-regio's, provincies) te helpen om collectieve slimme energiesystemen in hun buurt of gebied te ontwikkelen. Het biedt achtergrondinformatie over wat slimme energiesystemen zijn, geeft handvatten hoe je daarmee aan de slag kunt en waar je rekening mee moet houden. De Handreiking ‘Slimme energiesystemen: het hoe en wat van collectieve slimme oplossingen voor energiecoöperaties, bedrijven en lokale overheden’ is ontwikkeld door de RebelGroup in opdracht van de Topsector Energie (TKI Urban Energy en Digitalisering) en de Rijksdienst van Ondernemend Nederland. 

Flexibeler systeem

‘Slimme oplossingen’ voor het stroomnet zijn oplossingen die – veelal gebruikmakend van IT – het mogelijk maken om de vraag naar en/of het aanbod van energie te sturen, energie op te slaan of deze te converteren naar andere energievormen. Vaak gaat het bij slimme oplossingen om een combinatie van een IT-oplossing met fysieke toevoegingen aan ons energiesysteem. Zo kan een energiemanagementplatform ervoor zorgen dat lokale energiestromen (vraag en aanbod) beter op elkaar aansluiten. Daarbij kan eventueel de vraag en het aanbod worden gebundeld (geaggregeerd) en op diverse platforms worden verhandeld. Fysieke toevoegingen aan het energiesysteem zijn bijvoorbeeld batterijen of slimme laadpleinen. Deze componenten kunnen het energiesysteem flexibeler maken zodat we nog beter kunnen inspelen op een fluctuerend aanbod van duurzame elektriciteit. 

Noodzaak door netcongestie

Vanwege de druk op ons elektriciteitsnetwerk is het noodzakelijk om de energievoorziening slimmer, duurzamer en efficiënter in te richten. De handreiking geeft – mede aan de hand van concrete situaties – inzicht in wat aanleiding kan zijn om met slimme energiesystemen aan de slag te gaan, wat slimme oplossingen zijn en hoe je ze in de praktijk kunt brengen. De informatie is samengesteld op basis van literatuuronderzoek, interviews met experts en een workshop met partijen die in de dagelijkse praktijk aan slimme energiesystemen werken.

Download de Handreiking via deze link of vind hem in het kennisdossier Kennis elektrificatie van het energiesysteem.