HyDelta-consortium overhandigt samenvattend eindrapport aan Minister Jetten

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
HyDelta-consortium overhandigt samenvattend eindrapport aan Minister Jetten

Vandaag, 6 oktober 2022, nam Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) tijdens het Wind Meets Gas-symposium in Groningen de tussentijdse rapportage van het HyDelta waterstof-onderzoeksprogramma in ontvangst.  Dit verslag van de eerste fase (HyDelta 1) geeft de uitkomsten van hoognodig onderzoek naar de grootschalige toepassing van waterstof in transport en distributie van het waterstofgas in bestaande infrastructuur. Het onderzoekprogramma heeft inmiddels een vervolg in HyDelta 2, waarvan de resultaten medio 2023 worden verwacht.

Op initiatief van Gasunie en Netbeheer Nederland vormde zich in 2020 het HyDelta-consortium, bestaande uit partijen met ruime ervaring in het onderzoeken en testen van transport en toepassing van waterstof. Het onderzoeksprogramma richt zich op een geïntegreerde aanpak van oplossingen voor het transport en gebruik van waterstof. Direct toepasbaar onderzoek staat centraal. De resultaten uit het programma worden steeds gepubliceerd en zijn openbaar beschikbaar.

Het vandaag overhandigde rapport geeft de uitkomsten van 37 onderzoeken die in HyDelta 1 werden verricht. Het onderzoek en de onderzoeksresultaten trekken belangstelling uit binnen- en buitenland.

HyDelta 2 gaat verder in op de economische en technische inpassing van waterstofgas in het nationale gastransport- en distributiesysteem en wordt uitgebreid met onderzoek naar de maatschappelijke en milieukundige aspecten ervan.

 

Over HyDelta

HyDelta is een nationaal samenwerkingsprogramma gericht op onderzoek naar aspecten rondom transport en toepassing van waterstof in de bestaande aardgas infrastructuur, met focus op de veiligheid en economische haalbaarheid. Het programma brengt lopende en voorgenomen Nederlandse plannen in kaart. De focus van het onderzoek ligt op de toepasbaarheid op de korte termijn.

Het HyDelta-consortium wordt gevormd door: TKI Nieuw Gas, Gasunie, Netbeheer Nederland, New Energy Coalition (coördinator), TNO, Kiwa, DNV en Hanzehogeschool Groningen.