Jonge energievernieuwers gehoord op het hoogste niveau

Nieuwsbericht |
Energy Innovation en Kamp

De Energy Innovation Talks is een van de initiatieven van Topsector Energie om jonge talenten zich te laten horen. Studenten en young professionals (onder 30 jaar) kunnen daarmee invloed uitoefenen op de richting van de energietransitie. De winnaar van de Energy Innovation Talks 2016, The Collectives, kreeg als beloning voor hun idee veel publiciteit en ging eerder al in gesprek met het topteam van de Topsector Energie. Op 16 mei 2017 zijn ze uitgenodigd om van gedachten te wisselen met minister Kamp van Economische Zaken.

The Collectives wonnen de Energy Innovation Talks van 2016 met hun concrete idee voor een flexibel ‘energieabonnement’ om de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk te helpen reguleren. Consumenten kiezen een maandbedrag waarmee de mate van toegang tot het elektriciteitsnet bepaald wordt. Bij een laag maandbedrag kiezen ze ervoor om zich flexibel op te stellen. Als het energiegebruik op een zeker moment hoog is, kunnen ze het bijvoorbeeld ontlasten door hun wasmachine op een later tijdstip aan te zetten.

Bewustwording en nieuwe kansen

Diederik Kuipers, Rik Wessels en Esther van Bentum van The Collectives: “We willen gebruikers bewustmaken van het flexibele energieaanbod en van hun energiegebruik. Tegelijkertijd liggen er kansen voor de industrie en het MKB. Als er minder back-up nodig is van fossiele leveranciers, kan er bijvoorbeeld meer geïnvesteerd worden in opslagsystemen voor duurzame energie. We maken nu verdere doorberekeningen en onderzoeken met netwerkbedrijf Alliander hoe we ons idee kunnen uitvoeren.”

Reëel en relevant plan

Minister Kamp benadrukt het belang van de invloed van jongeren en jonge ondernemers op de energietransitie. Het is prijzenswaardig dat Alliander meedenkt. De innovatie van The Collectives is volgens Kamp: “Een reëel, goed uitgewerkt, praktisch en relevant idee. Zo’n energieabonnement moedigt consumenten aan door ze voordeel te geven en brengt ingewikkelde techniek op een begrijpelijke wijze bij de gebruiker.”

Kamp ziet bovendien een kansrijke verbinding met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van elektrisch vervoer: “Kunnen jullie dat meenemen en doorberekenen in jullie verdere plannen?”

Energy Innovation Talks 2017

Betere kwaliteit, gelijkwaardigheid én toegankelijkheid van scholing is wat de Topsector Energie stimuleert via de Human Capital Agenda (HCA). De Topsector Energie verwacht dan ook op grote schaal nieuwe competenties nodig te hebben en spant zich in voor talentontwikkeling.

De Topsector Energie daagt je uit : Heb jij ideeën om de energietransitie een boost te geven? Ben je student of Young professional en wil je invloed uitoefenen op de Energieagenda en meedenken op topniveau? Meld je dan aan voor de Energy Innovation Talks 2017. Inschrijven kan tot uiterlijk 26 mei. Doe mee, want ideeën voor de energietransitie zijn hard nodig!