Kringloopeconomie krijgt boost met nieuwe KIA CE-subsidie

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
|
.

Een nieuwe subsidie moedigt ondernemers en onderzoeksinstellingen aan nieuwe producten, diensten of processen te ontwikkelen die een boost geven aan deze ‘kringloopeconomie’. Zij kunnen deze vanaf 5 juli aanvragen.

In een circulaire economie gebruiken we grondstoffen minimaal. We proberen materialen en producten zo lang mogelijk te gebruiken. Met de subsidie Kennis- en Innovatieagenda - Circulaire Economie KIA CE kunnen ondernemers en onderzoeksinstellingen vernieuwende producten, processen of diensten ontwikkelen die hieraan bijdragen. Of onderzoek doen dat helpt innovatieve circulaire producten te ontwikkelen.  Hiervoor is in totaal € 2,5 miljoen beschikbaar. 

Consumentengoederen, maakindustrie en bouw

Voor de overgang naar een circulaire economie zijn zowel technologische als niet-technologische innovaties nodig. Beide typen onderzoek krijgen subsidie met de KIA CE-regeling. Ze moeten leiden tot de ontwikkeling van een nieuw of sterk verbeterd product, dienst of proces. Een project krijgt maximaal € 500.000 subsidie.
Projecten die subsidie krijgen, vallen binnen de sectoren:

  • consumentengoederen;
  • maakindustrie (de verwerking van materialen tot nieuwe producten);
  • bouw.

Dat de KIA CE-regeling belangrijk is voor innovatie, vindt ook Margot Chevalier. Zij is hoofd R&D bij  i-did en diende een projectvoorstel in bij de vorige openstelling van de KIA CE-regeling:

“Zonder de subsidie vanuit de KIA CE-regeling was het onderzoek naar een nieuw vilten doek er niet gekomen. We moeten op zoek naar nieuwe hoogwaardige oplossingen voor mechanisch gerecyclede vezels voor de mode industrie. Die zijn er nu niet. Voor ons was de KIA CE-regeling de meest interessante regeling, omdat deze R&D onderzoek als focus had. Met de KIA CE-regeling kunnen we nu R&D onderzoek koppelen met het vormen van een nieuwe keten!”

Economie circulair in 2030

De overheid heeft grote plannen voor de overgang naar een circulaire economie. Voor de overgang naar een circulaire economie, wil de overheid in 2030:

  • Minder gebruik van grondstoffen;
  • Langer en vaker (her)gebruiken van producten en materialen;
  • De nadelige gevolgen kleiner maken van grondstoffengebruik op klimaat, biodiversiteit, milieu en leveringszekerheid.

Een belangrijke sleutel in deze overgang is innovatie. Daarom moedigt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met deze regeling de ontwikkeling van kennis en innovatie aan. Het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie is de motor achter deze doelen en de aanpak.

Laat uw projectidee toetsen

Op 5 september organiseert RVO, die de regeling uitvoert, een informatiebijeenkomst voor ondernemers en onderzoeksinstellingen over deze regeling. U hoort meer over de voorwaarden om gebruik te maken van deze subsidieregeling. U kunt u projectidee alvast toetsen en andere bedrijven/onderzoeksinstellingen ontmoeten voor mogelijke samenwerking.