'Leren van en met elkaar: de kracht van een Learning Community'

Nieuwsbericht |
Digitalisering
Human Capital Agenda
Systeemintegratie
|
.

Systeemintegratie speelt een sleutelrol in de energietransitie. Het is een vrij nieuw aandachtsgebied. Daarom kan de Nationale Learning Community Systeemintegratie helpen bij de toepassing. Die is namelijk de motor en landplaats van innovatieve ontwikkelingen.

Wij spraken met Simone Maase ‘projectleider Learning Community data, modelleren & digitalisering’ en Renée Heller  ‘Lector Energie en Innovatie’ over het belang van de Learning Community op de Hogeschool van Amsterdam.

Wat is een Learning Community en welk doel heeft het?

Simone: “Een Learning Community is een community waarbij het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en onderwijs nauw samenwerken om niet alleen kennis te ontwikkelen, maar ook om mensen op te leiden. Door deze samenwerking kan kennis en innovatie sneller naar de praktijk worden gebracht en proberen we in dit geval de energietransitie te versnellen. Hogescholen zijn hier een belangrijke sleutelspeler, omdat ze praktijkgericht onderzoek doen en ook studenten voor de beroepspraktijk opleiden ”

Aan welke onderwerpen werkt de Hogeschool van Amsterdam?

Renée: “Breed gezien gaat onze Learning Community over Systeemintegratie. Dit speelt natuurlijk op alle niveaus van het energiesysteem. In Amsterdam doen wij bijvoorbeeld onderzoek naar het verduurzamen van bedrijventerreinen, energiepositieve wijken, EV laadinfrastructuur in de openbare ruimte en vraagsturing in gebouwen. In mijn lectoraat kijk ik vooral naar energiepositieve wijken. Hierin komen eigenlijk op gebiedsniveau alle energiestromen samen die als doel hebben om een energieneutrale omgeving te realiseren. We kijken hier aan de ene kant naar wat er gebeurt op gebouwniveau en hoe je gebouwen slim kan laten samenwerken. En aan de andere kant kijken we naar welke slimme oplossingen er zijn om verschillende systeemniveaus te optimaliseren naar bijvoorbeeld lagere CO2 uitstoot.”

Wat maakt de Learning Community van Amsterdam zo bijzonder?

Renée: “De expertise die wij vooral inbrengen in de Learning Community is data en data-analyse. Dus hoe organiseer je data in energieprojecten en hoe ga je er mee om? En welke data heb je nodig om bepaalde analyses te maken? Dit soort aspecten spelen allemaal een grote rol in systeemintegratie.” Simone: “Onze specialiteit zit er inderdaad in dat het data-gedreven is. Met name de mobiliteitsvraagstukken hebben zich de afgelopen jaar flink ontwikkelend vanuit die datagedrevenheid. We hebben bijvoorbeeld met Alliander, Gemeente Amsterdam en ElaadNL een specifiek algoritme ontwikkeld waarmee je laadpalen goed kan laten integreren in het netwerk en kan aansturen zodat het net niet overbelast wordt.”

Wat zijn op dit moment de grootste uitdagingen?

Renée: “We willen graag nog een stapje verder gaan met organisaties die interesse hebben in het onderwerp systeemintegratie. Op dit moment hebben partijen al wel vaak interesse om een gastcollege te geven, maar dan mist nog de inzet voor aanhoudende samenwerking. Ik hoop dat de Learning Communities het enthousiasme van alle partijen kan versterken, omdat we hier echt in de praktijk aan de slag zijn. Je merkt dat als je met een toegewijd en divers team werkt, je alles net op een wat grotere schaal kan doen en dus ook meer impact kan creëren. Daarom willen we nog intensiever met marktpartijen en overheden samenwerken.”

Wat zijn jullie persoonlijke drijfveren?

Simone: “Persoonlijk voel ik echt de urgentie om de energietransitie te versnellen. Door mijn kennis in data en digitalisering vind ik het ook heel interessant om daar aan bij te dragen. Ik vind het bovendien belangrijk om de kennis die ontwikkeld is, ook daadwerkelijk te gaan gebruiken en implementeren zodat we onze CO2-impact kunnen reduceren en er niet alleen over blijven praten.  Renée: “Juist om te zorgen dat dit soort ideeën als de Learning Community in de praktijk werken, heb je al die verschillende partijen, bedrijfsleven, netbeheerders, overheden, onderzoeksinstellingen en onderwijs, hard nodig. Het is erg mooi als je deze partijen met hun de praktijkopgaven rechtstreeks kan koppelen met het opleiden van mensen. Die koppeling van onderzoeken en opleiden tegelijk heeft denk ik een grote potentie om de energietransitie te versnellen.”

Hoe kunnen we jullie hierbij helpen?

Simone: “Wat wij dus nog zoeken is die steun en commitment van partijen. We zoeken nog meer organisaties die zich de komende twee jaar bij ons willen aansluiten. Participatie in de Learning Community Systeemintegratie kan hen namelijk zelf ook veel opleveren. Zo kunnen ze hun eigen kennis inbrengen, maar kunnen ze zelf ook weer nieuwe dingen leren. Organisaties komen hier in aanraking met jong talent en kunnen hen ook plekken aanbieden om in de praktijk te leren. Bovendien is er de kans om mee te doen in consortia voor verschillende onderzoeksprojecten over systeemintegratie. Samen blijven leren staat overal centraal.”

Wil je meer weten over de Learning Community in Amsterdam? Op 13 oktober host de Hogeschool van Amsterdam het evenement 'Systeemintegratie en het versnellen van de energietransitie: nut en noodzaak van data'. Tijdens deze dag komen vraagstukken over systeemintegratie aan bod en is er de kans om in gesprek te gaan met diverse sprekers uit het werk- en onderzoeksveld over de Learning Community. Meld je hier aan.

Meer informatie

Nationale Learning Community