Mart van Bracht aangesteld als nieuwe directeur Systeemintegratie Topsector Energie

Nieuwsbericht |
Systeemintegratie
|

“Geen Energietransitie zonder Systeemintegratie!”

Mart van Bracht, de voormalige directeur van TNO Energie, is aangesteld als de nieuwe directeur van het Systeemintegratie-programma van de Topsector Energie. Zijn jarenlange ervaring in het energiewerkveld maken hem bij uitstek geschikt om dit essentiële thema naar een volgend niveau te brengen. Zijn inzet: het thema Systeemintegratie maken tot het kloppende hart van de Energietransitie.

De energietransitie is een stapsgewijze en geleidelijke vervanging van ons huidige, op fossiele brandstoffen gebaseerd energiesysteem, door een duurzame versie. “Het huidige systeem is zeer stabiel en dat moet zo blijven gedurende en na de transitie en dat gaat niet vanzelf”, zegt Mart van Bracht. “De transitie verloopt alleen succesvol wanneer het systeem betrouwbaar en veilig blijft, terwijl de maatschappij de economische consequenties en de maatschappelijke impact accepteert. Hiervoor is systeemintegratie onontbeerlijk”, stelt hij.

Systeemintegratie

Systeemintegratie is het proces van integratie tussen schakels (opwek, transport, conversie/opslag, gebruik) en spelers in de energiewaardeketens tussen verschillende energiedragers, tussen actoren in de waardeketen en met aanpalende sectoren (industrie, gebouwde omgeving, transport), die ervoor zorgen dat het energiesysteem van morgen duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar is.  Door de ontwikkeling van dit hybride systeem ontstaan er bovendien kansen voor nieuwe producten en diensten

Topsector Energie

De Topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de transitie naar een duurzaam energiesysteem. De topsector, de Topconsortia Kennis en Innovatie en de doorsnijdende thema’s helpen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties samen te werken aan het energiesysteem van de toekomst. De topsector stimuleert nieuwe initiatieven die de transitie naar duurzame energie versnellen. Hiermee wordt nieuwe bedrijvigheid gecreëerd en de internationale concurrentiepositie versterkt.

Doorsnijdende thema's

Systeemintegratie is één van de doorsnijdende thema’s van de Topsector Energie. Deze thema’s behandelen overkoepelende onderwerpen die essentieel zijn voor het slagen van de energietransitie en van essentieel belang zijn voor het slagen van de specialistische Topconsortia Kennis en Innovatie.  

Meer informatie

Meer informatie over Systeemintegratie en de Topsector Energie.