Minister Jetten geeft meer duidelijkheid over ontwikkeling van waterstof

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
Minister Jetten geeft meer duidelijkheid over ontwikkeling van waterstof

Op 29 juni heeft minister Jetten voor Klimaat en Energie verschillende brieven naar de Tweede Kamer gestuurd incl. bijlagen. Hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Voortgang m.b.t. beleid gericht op de ordening en ontwikkeling van de waterstofmarkt
Het eerste deel beschrijft de standpunten van het Kabinet voor de marktordening en welke activiteiten verschillende partijen mogen uitvoeren. In het tweede deel staat welke stappen het kabinet al heeft gezet, en nog gaat nemen dit jaar, om de waterstofmarkt te stimuleren. Dit gaat onder meer over de benodigde instrumenten, de Nederlandse importstrategie en certificering.

Voortgang m.b.t. van de ontwikkeling van een transportnet voor waterstof
De brief schetst de fasering van de ontwikkeling van het waterstofnet waarbij wordt aangegeven welk deel van het transportnet beschikbaar kan zijn voor bedrijven. Hierbij is een flexibele, adaptieve en gefaseerde uitrol van het net noodzakelijk omdat de ontwikkeling van de productie, vraag en infrastructuur van waterstof in samenhang moeten worden bezien en nog onzekerheden kent.

Voorts schetst deze brief dat Gasunie-dochter HyNetwork Services (HNS) als taak krijgt het transportnet te ontwikkelen en beheren, bijvoorbeeld door HNS een Dienst van Algemeen Economisch Belang te maken. Op termijn zal HNS worden aangewezen als gereguleerde netbeheerder met de exclusieve taak het transportnet te beheren. Ook geeft de brief aan hoe de financiële compensatie voor HNS eruit gaat zien in het licht van de reserbering van maximaal € 750 miljoen voor de ontwikkeling van het transportnet

Hy3 – grensoverschrijdende infrastructuur
Deze bijlage behandelt de appreciatie van het Kabinet van de haalbaarheid van een gemeenschappelijke Nederlands-Duitse waardeketen voor groene waterstof.

Businesscase HNS
Deze bijlage van een studie van EY behandelt de samenvatting van een validatie van de initiële businesscase van HNS, gegeven mogelijke aanloop- of vollooprisico’s.

Appreciatie consultatie marktordening
Hierin gaat de minister in op de resultaten over de marktordening binnen het toekomstige waterstofsysteem.

Nederlandse reactie op de publieke internetconsultatie n.a.v. de concept-Delegated Act
Dit document vat de reactie samen van de Nederlandse overheid op de recent gepubliceerde Delegated Act met regels voor onder meer hernieuwbare waterstof.