MOOI-indieners gebouwde omgeving zorgen vooral voor schaalsprong warmtetransitie

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
|
winter woning warmte wijk - pixabay.jpg

Van alle indieners op de MOOI-regeling die werken aan innovaties voor de gebouwde omgeving, kregen 12 consortia subsidie toegekend. Innovatieprojecten die zich bijvoorbeeld richten op duurzame, collectieve warmte, integrale renovatieconcepten en energie-efficiënte gebouwrenovaties krijgen tezamen € 38,6 miljoen subsidie van het Rijk.

Een van de subsidieprojecten in de gebouwde omgeving wil het installatietempo van hybride warmtepompen versnellen met 500 per dag. De innovatie moet ook de tijd halveren die installatiebedrijven kwijt zijn aan intakes, werkvoorbereiding en nazorg. Dit moet bijdragen aan het kunnen plaatsen van één miljoen hybride warmtepompen voor het einde van 2030.

“Weinig personeel is momenteel een remmende factor voor de verduurzaming”, licht Cuno Grootscholten toe, senior adviseur bij RVO. “Dit project zoekt daar een oplossing voor.”

Een ander project dat subsidie krijgt, onderzoekt collectieve warmte via het boren en plaatsen van bodemlussen tot 800 meter diep. Hierop kunnen groepen van 4 tot 12 woningen worden aangesloten. Ook moet dit project leiden tot lagere kosten en minder milieu-impact.

Voor innovaties in de gebouwde omgeving was een budget van € 38,6 miljoen beschikbaar. 23 samenwerkingsverbanden dienden een aanvraag in; de volgende 12 projecten kregen goedkeuring voor subsidie:

 • DACS-HW: Digitale Aggregatie en Collectieve Sturing van Hybride Warmtepompen
 • SFEER: Slimme folies en circulaire ramen voor energie efficiënte gebouwrenovaties
 • DWM: Integrale Renovatie Concepten
 • Local4Local: Energiegemeenschappen organiseren duurzame en betaalbare energie
 • SWAT: Spijtvrij renoveren met de Warmtepomp van de Toekomst
 • E-RENOVA: Esthetische prefab renovatie-oplossingen met energiewinnende gebouwschil
 • WGoBES: Warmtepompnetwerk met geoptimaliseerde bodem energiesysteem voor collectief gebruik
 • WarmingUP GOO: WarmingUP Geothermie en Opslag Opschaling
 • Com2Heat: Vervanging van staal door composiet in lage & midden temperatuur warmtesystemen
 • TDI500: Team Duurzaam Installeren: naar 500 duurzame installaties per dag
 • CONTIGENT: Aantrekkelijke verduurzamingsproposities voor spijtvrije woningverduurzaming
 • TUNES: Turbineketel, NEStore en Seita EMS voor het aardgasvrij maken van wijken

Bekijk de openbare projectsamenvattingen van deze projecten (pdf)