Nieuwe modellering staalsector in het Energietransitiemodel ETM

Nieuwsbericht |
Afbeelding uit ETM

Het open source Energietransitiemodel (ETM) is mede door een bijdrage van de Topsector Energie geüpdatet met de laatste inzichten over (de toekomst van) staalproductie. Het ETM biedt gebruikers de mogelijkheid om verschillende opties te verkennen voor het decarboniseren van de Europese staalsector. Het model bevat nieuwe inzichten over opkomende productietechnologieën als Direct Reduction of Iron (DRI) met waterstof en opties voor afvang, hergebruik en opslag van CO2 (CCUS). Hiervoor is uitgebreid gebruik gemaakt van data uit het zogenaamde MIDDEN-project van PBL en TNO.

Het ETM bevat alle EU-landen en het Verenigd Koninkrijk. Het model laat de impact van de transitie in de staalindustrie zien op de uitstoot van broeikasgassen, energievraag en -aanbod en kosten voor het energiesysteem. Het ETM laat zien hoe de staalsector is ingebed in het bredere energiesysteem en stelt gebruikers in staat om te verkennen hoe verduurzaming van de staalproductie zich verhoudt tot andere ontwikkelingen in de energietransitie, zoals de uitbouw van hernieuwbare energie en de productie van groene waterstof.

Het ETM is beschikbaar via: https://pro.energytransitionmodel.com/

Dit project is uitgevoerd in opdracht van een consortium bestaande uit Gasunie, Tata Steel, TenneT, TKI Nieuw Gas|Topsector Energie en Urgenda.

Graphical user interface, website

Description automatically generated