Nieuwe stappen gezet tijdens Mission Innovation Ministerial

Nieuwsbericht |
.

23 nationale regeringen waaronder Nederland en de Europese Commissie hebben aangekondigd dat zij voor 2030 wereldwijd 221 demonstratieprojecten gaan uitvoeren. Daarmee willen ze  schone energietechnologieën in de moeilijkst te realiseren sectoren versnellen. Dat deden ze tijdens de 7e Mission Innovation Ministerial in Pittsburgh (VS). Nederland werd hierbij vertegenwoordigd door Minister Rob Jetten.

Naar verwacht zal deze aankondiging een impuls geven aan publiek-private investeringen in technologieën die over tien jaar op de markt moeten worden gebracht. Voorbeelden van deze technologieën zijn: ten minste vijftig grootschalige demonstratieprojecten om energie-intensieve industrieën zoals staal, cement en chemicaliën koolstofvrij te maken; vijf projecten op vijf continenten om de integratie van tot 80% hernieuwbare energie in energienetwerken te demonstreren; en de identificatie van 100 'waterstofvalleien' wereldwijd. Het doel is om tegen 2030 een omslagpunt in de kosten te bereiken om de levering te versnellen van technologieën om sectoren die verantwoordelijk zijn voor meer dan 52% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen koolstofvrij te maken.

Innovatie in kritieke sectoren stimuleren

Deze demonstratieprojecten zijn een direct antwoord op de analyse van het Internationaal Energieagentschap dat er tegen 2026 minstens 90 miljard dollar aan overheidsmiddelen nodig is om de technologieën te demonstreren die nodig zijn om de wereldwijde energiesystemen koolstofvrij te maken, zoals hernieuwbare energiebronnen, batterijopslag en brandstoffen op basis van waterstof.

Nederland is actief in de missie ‘Integrated Biorefineries’. In deze missie brengen India en Nederland samen met Brazilië, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie kennis, ervaring en middelen samen om de ontwikkeling van bio-raffinage innovaties te versnellen. De missie is in april dit jaar gelanceerd en vorige week is de roadmap voor de komende jaren gepresenteerd. In deze roadmap is in kaart gebracht welke innovatievragen er voor bio-raffinage zijn, hoe het best kan worden samengewerkt en hoe wet- en regelgeving verdere ontwikkeling kan versterken. De Nederlandse bijdrage aan deze missie wordt getrokken door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in samenwerking met haar experts van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Mission Innovation is een toonaangevende wereldwijde initiatief om de publiek-private coördinatie van onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van schone energietechnologieën te katalyseren. De zeven 'missies' faciliteren ambitieuze allianties tussen landen, bedrijven, investeerders en onderzoeksinstellingen om tegen 2030 ambitieuze klimaatdoelstellingen te bereiken en ervoor te zorgen dat er sneller meer innovatie plaatsvindt. Samen bieden zij het mechanisme om internationale samenwerking en coördinatie te stimuleren, zodat regeringen kunnen samenwerken en met de particuliere sector gerichte investeringen en maatregelen kunnen nemen.

Voor meer informatie: Integrated Biorefineries | Mission Innovation (mission-innovation.net)