Onderzoek naar waterstof uit aardgas met CO2-afvang

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
Systeemintegratie
|
Industrie

Het programma Systeemintegratie laat een haalbaarheidsonderzoek doen naar de winning van waterstof uit aardgas, afvang van het bijproduct CO2 en opslag in oude gasvelden in de Noordzee. Daarmee ontstaat een grootschalige buffervoorraad van flexibele en emissievrije energie. Opgeslagen waterstof is op ieder moment inzetbaar. Met name in de industrie en voor flexibele elektriciteitsopwekking ter dekking van momenten met minder wind- en zonne-energie.

Waterstofeconomie

Waterstof wordt nu vooral gezien als een transitiebrandstof voor de langere termijn waarbij duurzame waterstof via elektrolyse gewonnen wordt uit wind- en zonnestroom. Het aandeel daarvan is vooralsnog beperkt. Door waterstof te winnen uit aardgas, neemt het volume aanzienlijk toe. De komst van een waterstofeconomie kan hierdoor worden versneld.

Met de winning van CO2-vrije waterstof uit aardgas is een versnelde uitrol van een infrastructuur voor waterstof voor zowel transport als opslag mogelijk. Het kan gaan om nieuwe infrastructuur of ombouw van bestaande gasinfrastructuur op waterstof.

De resultaten van het onderzoek worden later in 2017 verwacht inclusief voorstellen voor vervolgprojecten. TNO en Berenschot voeren het onderzoek in opdracht van het programma Systeemintegratie gezamenlijk uit.