Opdracht Tenderned: ‘Verkenning naar een referentiearchitectuur voor de Nederlandse energie infrastructuur’

Nieuwsbericht |
Digitalisering
Topsector Algemeen
|
.

De opdracht ‘Verkenning naar een referentiearchitectuur voor de Nederlandse energie infrastructuur’ is open. Voorstellen dient u in van 21 oktober 2021 tot en met 7 december 2021 om 10:00 uur. Kijk op TenderNed voor alle informatie.

Heeft u vragen over deze opdracht? U kunt uw vragen via TenderNed stellen tot 10 november (zie hier de handleiding van TenderNed). Alle vragen en antwoorden worden aan alle inschrijvers kenbaar gemaakt.

Opdrachtomschrijving

Het doel van deze opdracht is:

 • het analyseren van 10 jaar energie innovaties met relevantie voor digitalisering. Zowel nationaal als internationaal en hiermee de ontwikkelingen en situatie van het energiesysteem scherp te krijgen.
  • relevant materiaal te selecteren, op waarde te schatten en in onderlinge samenhang van de afzonderlijk innovaties essentiële rode draden dan wel dominante ontwikkelingen kunnen duiden.
  • identificeren waar Nederland voorop loopt
 • referentiearchitecturen (of onderdelen daarvan) analyseren vanuit de inzichten van de voorgaande analyse van 10 jaar innovatie.
  • vergelijken van verschillende (onderdelen van) referentiearchitecturen en duiden hoe relevant deze zijn of worden voor het Nederlandse energiesysteem.
  • beschrijven en afwegen welke lagen en interfaces in een referentiearchitectuur voor Nederland noodzakelijk zijn.
 • aanbevelingen formuleren hoe in Nederland een referentiearchitectuur voor het energiesysteem ontwikkeld en toegepast kan worden.
  • Een beschrijving hoe een referentiearchitectuur de belangen en rollen van verschillende organisaties binnen het energiesysteem raakt

Aanbestedingseisen

Het aanbestedingsdocument kunt u vinden op TenderNed. Hierin leest u:

 • wat de doelstellingen zijn;
 • aan welke eisen de inschrijving moet voldoen;
 • de manier van beoordelen;
 • de procedure van inschrijving.

Lees meer over de aanbestedingseisen

Achtergrond

De energietransitie naar een duurzame samenleving vraagt om een enorme inspanning waarin digitalisering een fundamentele rol speelt.

Door digitale ontwikkelingen ontstaan nieuwe mogelijkheden en verandert de manier waarop we leven en werken. De energietransitie brengt naast duurzame bronnen en een veranderend energienetwerk ook een veranderende maatschappij met zich mee, waarin digitalisering er mede voor zorgt dat we op een hele nieuwe manier met energie omgaan

De afgelopen 10 jaar zijn op veel verschillende deelgebieden innovatietrajecten gefinancierd en uitgevoerd om de energietransitie (en met name de rol van digitalisering daarbinnen) vooruit te helpen. Met deze opdracht wil de Topsector Energie samen met RVO een eerste verkenning doen naar een referentiearchitectuur voor de nieuwe energie infrastructuur in Nederland, gebaseerd op alle lessen die in voornoemde innovatietrajecten geleerd zijn om de missies in het Klimaatakkoord dichterbij te brengen.

Referentiearchitecturen bevatten algemene modellen en principes die gebruikt kunnen worden voor het inrichten van specifieke processen en systemen. Alle bedrijfsstructuren, -processen, data uitwisseling en infrastructuren worden in een referentiearchitectuur betrokken. Een referentiearchitectuur kan worden gedefinieerd als een generieke architectuur voor een klasse van systemen, gebaseerd op best practices.

Uitleg over referentiearchitecturen (pdf)

Op het gebied van energie zijn verschillende referentiearchitecturen ontwikkeld. Enkele voorbeelden zijn:

 • Smart Grid Architecture Model (SGAM);
 • NIST Smart Grid Framework.

Meer weten?

Foto: Paul Teunissen.