Oplossingen gezocht om productie groen gas te verhogen

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
Oplossingen gezocht om productie groen gas te verhogen

Alliander is op zoek naar oplossingen om het overschot aan groen gas in de zomer kwijt te kunnen op het bestaande gasnet. Daarom daagt Alliander ondernemers, uitvinders en vernieuwers uit met innovatieve oplossingen te komen. Tijdens de zomermaanden wordt namelijk meer groen gas geproduceerd dan dat er verbruikt wordt. Hierdoor worden producenten van groen gas in hun productie beperkt.

Alliander heeft de zogenoemde ‘innovatie challenge’ gepubliceerd op het platform Starthubs, waarop duizenden startups, scale-ups en mkb-bedrijven meedenken over uitdagingen van bedrijven. Deze challenge is een kans voor knappe koppen om mee te denken met een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van dit moment: de energietransitie.

Groen gas

Groen gas is een duurzaam alternatief voor aardgas en heeft daarom een belangrijke rol in de energietransitie. Het wordt schoon geproduceerd uit onder andere GFT-afval, rioolwater en mest en heeft dezelfde kwaliteit als aardgas. In Nederland wordt per jaar ongeveer 200 miljoen kubieke meter groen gas ingevoerd in het bestaande aardgasnet. De komende jaren moet deze hoeveelheid worden vertienvoudigd. In het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 2 miljard kubieke meter groen gas wordt geproduceerd.

Seizoenseffect

In de koude (winter)maanden wordt in Nederland aanzienlijk meer gas verbruikt dan tijdens de zomermaanden. Dat komt omdat gas voornamelijk wordt gebruikt voor het verwarmen van woningen en gebouwen. Producenten van groen gas kunnen echter alleen een constante hoeveelheid gas leveren aan het net. Doordat zij met een continu biologisch proces werken, is het voor hen heel lastig om de productie bij te stellen aan de hand van de vraag. In de winter is dat geen probleem, maar juist in de zomermaanden ontstaat een overschot dat niet zomaar kan worden ingevoerd in gasnet. Er wordt daarvoor simpelweg te weinig gas verbruikt. Dit seizoensgebonden effect zorgt ervoor dat producenten niet de hoeveelheid groen gas kunnen produceren die zij willen. De hoeveelheid wordt beperkt tot wat in de zomer aan het net kan worden toegelaten.

Productie verhogen

Alliander vraagt daarom de duizenden ondernemers die zijn aangesloten bij Starthubs om hulp. Hen wordt gevraagd oplossingen aan te dragen om het seizoensprobleem met betrekking tot groen gas op te lossen. Deelnemende partijen hebben tot 19 september de gelegenheid hun ideeën in te zenden. Daarna buigt een expertteam van Alliander zich over de inzendingen om een winnaar te kiezen. Met de winnende partij worden afspraken gemaakt over een pilotproject.

Innovatie challenge

De zoektocht naar een oplossing voor het seizoenseffect bij de productie van groen gas, is de derde zogenoemde innovatie challenge die Alliander uitschrijft. Eerder werd het bedrijfsleven gevraagd om met ideeën te komen voor een sneller te produceren verbinding tussen hoofd- en aansluitkabel in het elektriciteitsnet. Begin 2021 werd naar oplossingen gezocht om het energieverbruik tijdens zonnige momenten te stimuleren. De winnende ideeën die daaruit voort zijn gekomen, worden op dit moment in pilotprojecten getest.

Klik hier voor een uitgebreide toelichting op de innovatie challenge groen gas.