Samen werken en leren over systeemintegratie

Nieuwsbericht |
Systeemintegratie
|
.

Om de energietransitie te versnellen, is een geïntegreerd energiesysteem een cruciale voorwaarde volgens Jan Oosting (SEECE) en Richard van Leeuwen (Saxion). Learning Communities Systeemintegratie zijn de bouwstenen. Ze helpen om een nieuwe manier van denken te integreren in de maatschappij.

Jan Oosting (programmalijnmanager bij SEECE) en Richard van Leeuwen (lector Sustainable Energy Systems bij Saxion) vertellen over het ontstaan van de Learning Community op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Hogeschool Saxion, onderdeel van de Nationale Learning Community Systeemintegratie, en hun huidige uitdagingen.

Wat betekent een Learning Community voor jullie?
Jan: “Onze insteek is dat Learning Communities in een breed samengestelde groep van bedrijfsprofessionals, onderzoekers, docenten en studenten werken aan complexe systeemintegratievraagstukken. Op deze manier kan nieuwe kennis worden opgedaan en wordt het leren versneld.” Richard: “Het is hierbij belangrijk om stil te staan bij het verschil tussen een lerend netwerk en een Learning Community. Waar het bij een lerend netwerk hoofzakelijk gaat om informatie-uitwisseling, is het unieke aspect van een Learning Community met name het bijeenkomen op fysieke locaties en de hechte samenwerking tussen partijen.”

Waarom zijn jullie hiermee gestart?
Jan: “Het begon bij de realisatie dat systeemintegratie één van de belangrijkste opgaves is van de komende jaren. Er worden al veel slimme technische energieoplossingen bedacht, maar de kern van de uitdaging ligt eigenlijk in het integreren van al deze oplossingen in ons energiesysteem. Toen er daarna vanuit de Topsector Energie de vraag kwam voor een Learning Community, zijn wij daar gelijk ingestapt.” Richard: “Binnen Saxion hebben wij al goede ervaring met Learning Communities op het gebied van installatietechniek. Aangezien deze erg succesvol waren en Saxion en HAN al op verschillende gebieden samenwerken, was dit een mooie kans om dit nog meer uit te breiden.”

Hoe kan er verschil worden gemaakt met een Learning Community?
Richard: “Bedrijven vinden het lastig om hun ‘business as usual’ te doorbreken met nieuwe kennis, inzichten en verdienmodellen. Om dit te kunnen implementeren in de praktijk, moeten we het daarom samen met ze doen. En deze samenwerking lukt goed via een Learning Community-concept, waarin je allerlei verschillende mensen aan tafel hebt om samen de inhoud en verandering vorm te geven die nodig is.” Jan: “De systeemintegratie-opgave kan een hogeschool, bedrijf of gemeente niet zelf oplossen. Dat kan alleen in samenwerking vanuit een hoger gedeeld belang. Pas als je dit belang met elkaar kunt definiëren, kom je tot echte vernieuwing.”

Met welke onderwerpen zijn Saxion en HAN bezig?
Jan: “Er is eigenlijk één overkoepelend, centraal thema waar we aan werken, namelijk ‘Smart Energy Hubs’. Hierin onderzoeken we bijvoorbeeld hoe we ervoor kunnen zorgen dat een groot bedrijventerrein, waar energie geproduceerd en gebruikt wordt, een slimme lokale hub wordt waar lokaal opgewekte energie zo weinig mogelijk het net op gaat. De problemen die we hier proberen op te lossen draaien vooral om netcongestie, capaciteit, flexibiliteit en de organisatie van het energiesysteem.”

Richard: “Er zijn een paar concrete projecten die al ver genoeg zijn dat studenten aan de gang kunnen met de implementatie in de praktijk. Zoals het GROHW-project op de gasfabriek in Deventer, waarmee een waterstofsysteem gerealiseerd wordt op een bedrijventerrein. Over een paar weken gaat hier een pilot van start met een demonstrator unit, waar studenten met de data die daaruit komen aan de slag kunnen in de Learning Community.”

Wat is voor jullie de grootste uitdaging op dit moment?
Richard: “De grootste uitdaging is de organisatie en samenwerking binnen een Learning Community. We moeten goed uitzoeken hoe we willen gaan werken binnen de Learning Community. Hoe zorgen we ervoor dat we alle partijen bij elkaar krijgen en iedereen zich committeert aan de doelstellingen? Dit vraagt ook om interne regisseurs die de belangen van alle partijen goed kunnen afstemmen.” Jan: “Het is vooral belangrijk om een samenwerking op de langere termijn te ontwikkelen. Om van een groot bedrijventerrein met meer dan 450 bedrijven een functionerende smart energy hub te maken, is het bijvoorbeeld nodig dat bedrijven zich voor meerdere jaren committeren. En deze langere betrokkenheid is voor de meeste bedrijven de grootste barrière om mee te doen.”

Wil jij ook het verschil maken door mee te doen met de Learning Community bij de HAN en Saxion? Neem dan contact op met Jan Oosting (@email) of Richard van Leeuwen (@email).