Sneller van het aardgas af met de subsidieregeling DEI+ aardgasloos

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
|
.

Goed nieuws voor ondernemers en partijen die innovatieve producten, processen of diensten ontwikkelen voor het aardgasloos of aardgasloos-ready maken van woningen of andere gebouwen. Vanaf 15 maart 2023 kunnen zij gebruikmaken van de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie 2023 (DEI+). Binnen deze subsidie is voor het thema aardgasloze woningen, wijken, woon- en utiliteitsgebouwen (DEI+ aardgasloos) in totaal € 9 miljoen beschikbaar.

Een aanvraag indienen kan tot en met 31 augustus 2023. Cuno Grootscholten, adviseur energie en innovatie bij RVO, geeft als tip: “Doe zo snel mogelijk een aanvraag of benader ons met een projectidee. Heeft u vragen of wilt u eerst advies? Neem dan contact met ons op, of kom op 18 april naar ons voorlichtingsevent over DEI+ aardgasloos.”

Meer mogelijkheden

Het Klimaatakkoord heeft als belangrijk doel dat 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen in 2050 van het aardgas af zijn. DEI+ aardgasloos stimuleert innovaties die hieraan bijdragen. Om het doel voor 2050 te halen, moeten vanaf 2030 zo’n 200.000 woningen per jaar aardgasloos(-ready) worden gemaakt. Ook moet 15% van de utiliteitsbouw in 2030 van het aardgas af zijn, of daarvoor ingericht. Aardgasloos-ready betekent dat een woning of gebouw snel en zonder veel overlast kan omschakelen van aardgas naar een schoner en duurzamer alternatief.

DEI+ aardgasloos biedt dit jaar meer mogelijkheden en is daarom voor een brede doelgroep interessant. Jirka Berka, regelingcoördinator bij RVO, licht toe: “De regeling is ook opengesteld voor projecten met sociale, psychologische en organisatorische componenten die de transitie naar ‘aardgasvrij’ toegankelijker maken. Denk aan ‘ontzorgingsconcepten’ voor eigenaar-bewoners om hun woningen aardgasloos te maken. Verder kunnen demonstraties op het gebied van digitalisering onder de nieuwe regeling subsidie krijgen. Zorgt uw digitale tool of techniek ervoor dat het bouwproces efficiënter verloopt? En leidt dit tot lager materiaal- of energieverbruik? Doe dan een aanvraag!”

Belangrijke voorwaarden

Gesubsidieerde innovaties en projecten moeten uiterlijk in 2030 bijdragen aan de transitie naar een aardgasloze gebouwde omgeving. Ook is het belangrijk dat ze het tempo van de transitie verhogen. Aanvragers moeten bovendien onderbouwen hoe hun innovatie uiterlijk in 2030 bijdraagt aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Bij projecten die geen directe CO2-vermindering realiseren, kunnen aanvragers ook indirecte CO2-reductie opgeven. Bijvoorbeeld verderop in de keten.

Gesubsidieerde projecten hebben een maximale looptijd van 4 jaar. Van aanvragers wordt verwacht dat hun innovaties uiterlijk aan het eind van deze periode als prototype of demonstratie-opstelling beschikbaar zijn in huizen, gebouwen of wijken. Binnen een jaar na afloop van projecten moeten de innovaties bovendien beschikbaar zijn voor de markt. Belangrijk is daarbij dat de kosten voor de eindgebruikers en samenleving zo laag mogelijk blijven.

Voorlichtingsevent op 18 april 2023

Ondernemers en partijen die geïnteresseerd zijn in DEI+ aardgasloos zijn van harte uitgenodigd voor een voorlichtingsevent op 18 april 2023. RVO organiseert dit samen met TKI Urban Energy. Dit event is bedoeld om hen te informeren en te ondersteunen bij het doen van een kansrijke inschrijving. Tijdens het event zijn er masterclasses over vier belangrijke thema’s: utiliteitsbouw, digitalisering, sociale innovaties en het schrijven van een succesvolle subsidieaanvraag.

“Voor het bedrijfsleven kan het erg interessant zijn om de masterclasses te volgen, omdat deze thema’s speerpunten zijn in deze subsidieronde”, licht Grootscholten toe. Kennis hierover kan ondernemers helpen “een dijk van een aanvraag te schrijven”, denkt hij. Ook kunnen ondernemers tijdens het event een-op-een-gesprekken voeren met adviseurs van RVO en TKI Urban Energy. Wilt u meer weten over het voorlichtingsevent? Lees hier verder.

Meer weten of subsidie aanvragen?

Wilt u meer informatie over de subsidieregeling DEI+ aardgasloos? Lees hier verder.