Subsidieregeling Waterstof tot 7 november geopend

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
Idee

Projectvoorstellen voor de subsidieregeling Waterstof kunnen tot 7 november 2017 worden ingediend. De subsidieregeling is op 1 juli jl. opengesteld. Tot drie weken vóór sluiting van de regeling kunnen geïnteresseerde bedrijven en kennisinstellingen hun projectidee laten toetsen door RVO.nl (vóór 18 oktober).

De regeling is een stimuleringsmaatregel voor de ontwikkeling van duurzamere waterstof en lagere productiekosten. Het subsidieplafond bedraagt € 750.000.

De regeling richt zich op drie toepassingsgebieden. Ten eerste verduurzaming van industrieel waterstofgas en inzet voor hogetemperatuurwarmte in de industrie. Als tweede het wegverkeer en de logistiek, specifiek technologie voor voertuigen en vulpunten. Tot slot richt de regeling zich op de waterstofoptie voor effectieve inpassing van wind- en zonne-energie.

Meer informatie