TKI Urban Energy en Mensen Maken de Transitie werken samen aan leerpuntenlijst

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
|
2 bouwvrouwen geven elkaar een high five

Vandaag lanceren het aanjaagteam verduurzaming koopwoningen van TKI Urban Energy en Mensen Maken de Transitie (MMT) een gezamenlijke online leerpuntenlijst. In de lijst staan leerpunten en oplossingen die we tijdens de ontwikkeling en uitvoering van de energietransitie in de gebouwde omgeving ophalen. Het zijn ervaringen uit de praktijk die (nog) verbetering nodig hebben of juist supergoed blijken te werken. Samen met partners werken we aan oplossingsrichtingen van deze leerpunten of we schalen ze op naar bijvoorbeeld het Rijk.

Versnelling nodig

In het Klimaatakkoord hebben we afgesproken dat we in 2030 maar liefst 1,5 miljoen Nederlandse woningen verduurzaamd moeten hebben. Een enorme klus waar al veel partijen (samen) aan werken. Toch moet het sneller. Want de opgave is groot en we kampen met een enorm tekort aan goed opgeleid personeel. De leerpuntenlijst moet ervoor zorgen dat we inzichtelijk krijgen welke leerpunten nog op de plank liggen en wat een mogelijke oplossingsrichting is. Dat doen we via een kort cyclische werkwijze: stap voor stap. Zo leren we met elkaar door te doen.

Samen leren

De leerpuntenlijst is continu in ontwikkeling. MMT en TKI hopen ook nog andere partijen aan te trekken om mee te doen. De lijst is opgedeeld in vier thema’s: Meer technici, Ketensamenwerking, Technologische innovatie en Ontzorging woningeigenaren. Er kan ook gezocht worden op specifieke onderwerpen. Per leerpunt beschrijven we wat het inhoudt, wat een mogelijke oplossingsrichting is en de status van het leerpunt. Je kunt ook vinden bij wie je terecht kunt voor meer informatie of aanvullingen. Elk kwartaal worden de behaalde resultaten in een online demo gedeeld. Zo blijven alle professionals in de energietransitie op de hoogte van waar aan gewerkt wordt en welke oplossingsrichtingen er zijn.

Wil je meer weten? Check de leerpuntenlijst hier.

Noot
MMT is een samenwerkingsverband van meer dan vijfentwintig landelijke partijen die de energietransitie willen versnellen door samen te werken, te leren en te innoveren. Als onderdeel van de Topsector Energie is TKI Urban Energy één van de partijen.