Topsector Energie MOOI-subsidies stimuleren speerpunten innovatieprogramma duurzame elektriciteit op zee

Nieuwsbericht |
TKI Wind op Zee
|
MOOI-subsidies goed voor elektriciteit op zee

De door RVO toegewezen € 20,4 miljoen aan MOOI-subsidies voor elektriciteit zijn een ondersteuning van de speerpunten voor de energietransitie op de Noordzee. De projecten die de gelden toegewezen hebben gekregen zetten met zon op zee in op verbreding van de mogelijkheden om energie op te wekken, op waterstofproductie met offshore windenergie en op het hand-in-hand laten gaan van duurzame energieopwekking en de natuur. “Deze projecten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van het innovatie-programma en zo aan een succesvolle energietransitie”, aldus Bob Meijer, directeur van TKI Wind op Zee. 

Bij de bekendmaking van de resultaten van de Topsector Energie MOOI-subsidies spreekt RVO terecht van mooie voorbeelden voor de offshore energietransitie. De subsidies gaan naar projecten om technieken te ontwikkelen die de fundamenten en kabels van windparken, en het onderwaterleven monitoren, om aan de slag te gaan met de productie van waterstof uit de opgewekte elektriciteit van windturbines op zee en voor een project dat zonneparken op zee geschikt wil maken voor hoge golven op de Noordzee. Ook dit project heeft als doel elektriciteit op te wekken om waterstof te produceren. “Hiermee kunnen we de opwek van windenergie op de Noordzee ecologisch en duurzaam uitbreiden”, vertelt Ruud Oerlemans, senior adviseur bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over de toegekende subsidies. 

Waterstof essentieel element in energiemix 
Offshore windenergie en waterstof productie op zee gaan een belangrijke rol in onze energiemix vervullen. Windparken op zee zullen het merendeel van de duurzame energie opwekken, en de productie van waterstof zal onder andere helpen om het energiesysteem beter te balanceren. Hiervoor is nog veel onderzoek en innovatie nodig. Het TKI Wind op Zee lanceerde onlangs het kennisplatform HEROW, gesteund door het Ministerie van EZK, om de kennisuitwisseling en innovatie voor offshore waterstof te versterken. 

Zon op zee heeft grote potentie 
Drijvende zonnepanelen kunnen de capaciteit van de Noordzee als duurzame energiebron enorm vergroten. Ook daar is nog veel onderzoek en innovatie voor nodig. Eerder dit jaar publiceerde TKI Wind op Zee een rapport over de potentie van zon op zee en de barrières die hierbij nog moeten worden overwonnen. Twee belangrijke conclusies hieruit waren dat zon op zee tot wel 45 Gigawatt aan capaciteit op zou kunnen leveren en daarmee een belangrijke aanvulling kan vormen.  

Duurzame energieopwekking gaat samen met natuur 
De inzet op een goede inpassing van duurzame energieopwekking in de Noordzee, ons grootste natuurgebied, is een hoofdzaak. De tender voor Hollandse Kust West stimuleerde al verbeteringen voor die ecologische inpassing. Het onderwerp komt in een stroomversnelling bleek ook tijdens ons webinar. De verviervoudiging van het aantal windturbines op de Noordzee in de komende zeven jaar moet samengaan met de zorg voor de natuur. De ambitie is zelfs om in 2050 te zorgen dat duurzame energieopwekking op de Noordzee een positieve impact op de natuur heeft. Hiervoor moeten we alle zeilen bijzetten.