Vacature: Freelance Contentcoördinator Topsector Energie (maximaal 24 uur - Hybride)

Nieuwsbericht |
Topsector Algemeen
|

We zoeken een initiatiefrijke contentcoördinator. Je bent ondernemend en onvermoeibaar neem je initiatieven om de content op verschillende wijzen bij onze stakeholders naar boven te krijgen. De Topsector Energie zet in op missie gedreven innovatiebeleid.

De Topsector Energie zet in op missie gedreven innovatiebeleid. Het doel is om bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties te laten samenwerken aan de innovaties die nodig zijn voor een snelle transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar, veilig en duurzaam energiesysteem.

Onder de paraplu van de Topsector Energie vallen 4 Topconsortia voor Kennis & Innovatie (TKI’s) die, elk op een specifiek segment zoals de industrie of de gebouwde omgeving, de samenwerking en kennisuitwisseling tussen deze partijen bevorderen. Een viertal doorsnijdende thema’s vormen verbindende schakels tussen deze 4 TKI’s, om zo de energiesector, het bedrijfsleven en de maatschappij te betrekken en verbinden.  

Uit deze kokers komt uiteenlopende content: de Topsector Energie, 4 TKI’s en 4 doorsnijdende thema's communiceren ieder over uiteenlopende onderwerpen en naar eigen doelgroepen. Echter, daar waar actief wordt samengewerkt binnen de Topsector Energie en daar waar sprake is van overlappende doelgroepen moet de communicatie integraal worden afgestemd.

Een contentcoördinator moet mede zorgdragen voor stroomlijning in de communicatie van de verscheidene thematische content, juist daar waar de missies en doelen elkaar raken. De content coördinator is ‘eigenaar’ van de corporate communicatiemiddelen van de TSE: de website, de nieuwsbrief en de socials.

Dat doet hij/zij over 3 assen: strategisch, proces ondersteunend en uitvoerend:

 • Contentstrategie. De contentcoördinator signaleert mede waar raakvlakken zijn tussen de verschillende segmenten, en zorgt voor een praktisch uitvoerbare strategie die ervoor zorgt dat de content elkaar kan versterken. Hij/zij destilleert hieruit welke thema’s we eventueel gezamenlijk kunnen of moeten beetpakken. Hij/zij monitort uitvoering van deze strategie en stuurt bij waar nodig.
 • Interne afstemming over de breedte. De contentcoördinator neemt een centrale rol in in het team van communicatieadviseurs. Hij/zij draagt zorgt voor afstemming over relevante content van en voor de anderen. Hiervoor kan gebruikgemaakt worden van de Coosto contentkalender. Hij/zij signaleert ook waar communicatief samengewerkt kan worden, en zet zich op inspirerende wijze in om die samenwerkingen van de grond te krijgen.
 • Eindredactie corporate communicatiemiddelen. De contentcoördinator is verantwoordelijk voor het adviseren over de inhoudelijke samenstelling van de corporate middelen, zorgt dat deze tot stand komen en de doelgroep bereiken.

Dit betreft de volgende middelen:

 • De website https://topsectorenergie.nl/
 • Sociale mediakanalen (Linkedin- en Twitteraccount Topsector Energie)
 • De Topsector Energie nieuwsbrief (nu eens per 4 weken) 

Wie zoeken we?

De contentcoördinator haalt proactief de benodigde informatie op bij alle betrokkenen. Hij/zij zit er bovenop, onderneemt onvermoeibaar initiatieven om de content op verschillende wijzen bij alle stakeholders naar boven te krijgen. De contentcoördinator kan snel de essentie uit de informatie halen zonder het in z'n geheel te willen doorgronden, en kan snel verbanden leggen. Een veelheid aan informatie en thematieken schrikt hem/haar niet af maar roept juist zin op om structuur en lijn in aan te brengen. Hij/zij bezit de creativiteit om onderwerpen te koppelen, oorspronkelijke vragen en insteken te kiezen en de competentie om buiten binnen te brengen en binnen naar buiten. De contentcoördinator kan enthousiasmeren, inspireren en verbinden.

De content coördinator draagt zorg voor de redactie formule, look & feel, het tot stand komen van én verzending van de TSE nieuwsbrief; redigeert (schrijft soms ook voor) de corporate middelen.Hij/zij is aanspreekpunt voor mogelijke (technische) issues mbt TSE website, nieuwsbrief en socials.

 • HBO werk- en denkniveau
 • Affiniteit met, passie voor de energie transitie en energie innovatie
 • Bij voorkeur ervaring met tools als Coosto
 • Min. 2 jaar ervaring in een vergelijkbare functie in een bij voorkeur non profit omgeving
 • (max.) 24 uur per week beschikbaar; in principe vanuit huis
 • In staat om – indien gevraagd – te vergaderen in Utrecht
 • Op korte termijn beschikbaar (uiterlijk 1 november) voor een periode van minimaal 6 maanden.

Meer informatie: Karin Witteveen, @email.

NB De TSE website en de TSE Nieuwsbrief worden vernieuwd september ‘22/februari ‘23. Deze 2 trajecten worden begeleid door een projectmanager.