Van het ene naar het andere boegbeeld

Nieuwsbericht |
TKI Biobased Economy
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
Digitalisering
Human Capital Agenda
Internationale export en kennisagenda
Maatschappelijk verantwoord innoveren energie
Systeemintegratie
Financieringsloket
Topsector Algemeen
|
Peter Molengraaf en Manon Janssen

Vanaf 1 januari 2022 neemt Peter Molengraaf het stokje over van Manon Janssen als boegbeeld van de Topsector Energie. In een duo-interview kijken ze samen terug en vooruit natuurlijk. Een gesprek over kantelpunten, missiewerk en de uitdagingen van open en internationaal samenwerken.

Heb je veel reacties gehad?

Peter: “Ja, nou vooral op LinkedIn! Heel leuk om te zien dat zoveel mensen deze overstap ondersteunen en het een mooie functie vinden. Ik kijk er zelf ook naar uit.”
Manon: “Met je netwerk zit het dus wel goed! Belangrijk hoor, want als boegbeeld ben je nou eenmaal een schakel tussen heel veel mensen en organisaties. Je bent geen onbeschreven blad in de sector, maar dat hoeft ook niet. Je moet als boegbeeld mensen warmhouden en enthousiasmeren. Dat gaat een stuk makkelijker als mensen je al kennen“.

Ja, want boegbeeld is een wat bijzondere functie toch?

Manon: “Jazeker. Deze baan (nevenfunctie, eigenlijk) past in geen enkel vakje. Je bent aangesteld door de minister. Je runt ook geen bedrijf maar je bent een aanjager van een community. Die community is gigantisch gegroeid de afgelopen jaren. En jij bent als boegbeeld maar één van de radertjes die het wiel moet laten draaien. Maar het draait wel! En dat met amper 100 mensen in de centrale organisatie die veelal als freelancer in dienst zijn. Ik laat het ook wel met enige weemoed gaan. Vond het een eer om dit werk te mogen doen“.
Peter:” Het voelt heel vertrouwd om deze klus over te nemen. Ik heb nog nooit eerder iets overgenomen wat zo goed op orde was. En ik kan echt gaan bouwen want ik ben voor acht jaar benoemd!”.

Was er een kantelpunt in de afgelopen negen jaar?

Manon: “Ik ben negen jaar boegbeeld geweest en ik heb echt op elk podium gestaan wat je je kunt bedenken. In de eerste jaren moest ik echt verschrikkelijke filmpjes laten zien over klimaatverandering. Missiewerk was het; om te vertellen dat klimaatverandering echt is en nu hier is. Gelukkig is dat de laatste jaren niet meer nodig geweest. Halverwege mijn mandaat  moesten we, als boegbeelden, naar de Tweede Kamer om verantwoording af te leggen. We vertelden de Kamer dat we niet alleen een technologische innovatie voorstonden, maar ook een maatschappelijke innovatie. En dat landde. Dat zagen we terug bij de vorming van het Klimaatakkoord, waar ik als onafhankelijk voorzitter gevraagd werd aan de industrietafel.”

Ging de industrie makkelijk mee in de wereld van klimaatverandering?

Manon: “In het begin moesten we vertrouwen opbouwen in elkaar. Maar uiteindelijk kregen we in het Klimaatakkoord, en de daar uitvolgende innovatieagenda (de IKIA) wel de handen op elkaar voor missiegedreven innoveren. En dat is echt in mijn volle overtuiging de enige weg naar versnelling – kijk maar naar de snelheid die de industrie nu maakt.”
Peter: “Dat herken ik wel. De energiesector bestond tien jaar geleden vooral uit energieleveranciers en -producenten. Die wereld is nu echt volledig op zijn kop gegaan. We staan veel verder in de value chain. En dat is goed, want we moeten werken buiten de kaders van onze eigen technologie.”

Hoe kijk je naar de Topsector?

Peter: “De Topsector Energie draait op volle toeren. Er wordt heel intensief samengewerkt met bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. En iedereen denkt dat dit gewoon is, maar dat is het niet. Zet één stap over de grens en dan merk je dat gezamenlijk programmeren helemaal niet vanzelfsprekend is. Sterker nog, het is bijna niet uit te leggen dat je vanuit al die verschillende hoeken samenwerkt in missieteams met geïntegreerde uitdagingen. Daar wordt in het buitenland met verbazing naar gekeken. “

Waar zitten volgens jou de grootste uitdagingen dan?

Peter: “Ik zie er twee. Ten eerste hoe gaan we nog meer duurzame energie opwekken, zeker wetende dat de vraag zal blijven stijgen. Dat hoeft niet per se allemaal in Nederland, maar we hebben echt veel meer nodig. En binnen Nederland zijn er echt nog wel kansen, kijk maar naar grote gebouwen. Het tweede grote vraagstuk zit in de opslag, meer vraagsturing en flexibiliteit. Ons energiesysteem is gebouwd op continue beschikbaarheid van energie en dat gaat veranderen als we overstappen op duurzame elektriciteit. De zon en wind zijn er eenvoudigweg niet elk uur van de dag. Het vraagt echt nog heel veel ideeën, kennis en innovatie om deze grote vraagstukken te tackelen”.

Internationale innovatie als nieuw speerpunt?

Peter: “Nou, dat weet ik nog niet, maar wel een wereldwijde blik. We zijn een klein land en samenwerken moeten we niet alleen binnenslands maar juist ook met het buitenland doen. Dus grote projecten met veel partners en veel geld zodat we flinke stappen kunnen zetten. Met een continue overtekening van tenders is dat ook te doen. Een beter signaal kun je niet krijgen. Als Topsector Energie moeten we juist daarom scherp zijn dat het geld naar de juiste innovatoren gaat. Investeren in onderzoek en innovatie, niet in huidige technieken. Wij moeten innovaties tot leven en tot wasdom helpen. En dan is 2030 een mooi jaar, maar veel te dichtbij. We kijken verder vooruit, want in 2030 is het niet klaar. “

Manon: “Absoluut. En dat neem ik met mij mee. Ik verdwijn echt niet uit de energietransitie, maar ga mij richten op taken waar ik nu beter toe opgesteld sta. De klimaatplannen van de stad Antwerpen bijvoorbeeld, een klus die we doen vanuit Ecorys en waar ik de voortrekker van ben. En ik blijf elke speech die ik hou eindigen met een persoonlijk appél: Hou vast aan uw eigen morele leiderschap en kompas; doe wat goed is voor u en de uwen. De energietransitie is de grootste verandering van en door onze generatie. En we werken aan prachtig doel: een mooi en leefbaar land van onze kinderen. Dat kan alleen als we daar persoonlijk met passie en verbondenheid in blijven staan.”