Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Baanbrekend MKB: 2nd Life Composites
  TKI Wind op Zee
 • Tijdens een virtuele verkenningsmissie naar Nigeria op 17 februari 2022 worden ondernemers geïnformeerd over zakelijke kansen in Afrika’s grootste economie. Tevens wordt er stilgestaan bij het enorme aanbod aan hoogopgeleid talent in Nigeria, en de potentiële match met arbeidstekorten in Nederland.
  Human Capital Agenda
 • In veel gebieden loopt het elektriciteitsnet tegen haar grenzen aan. Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen zonnepanelen meer geplaatst kunnen worden. Terwijl we wel voor een enorme opgave staan om de energietransitie vorm te geven en de omslag naar duurzame energiebronnen te realiseren. Hoe lossen we dat op? Kan de buurtbatterij daarin een rol spelen?
  TKI Urban Energy
 • De Topsector Energie is blij met het coalitieakkoord zoals dat op 15 december is gepresenteerd. De coalitie legt hierin zeer veel nadruk op de noodzaak om klimaatverandering tegen te gaan en de energietransitie te ondersteunen.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Digitalisering, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, Systeemintegratie, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • Vattenfall heeft de tender gewonnen voor een zonnepark in Almere. Dit zonnepark van 20 hectare is op twee manieren uniek. Het energiebedrijf bouwt het park zonder subsidie én met technieken die in Nederland nog niet op deze schaal worden toegepast. De risico’s durft Vattenfall in dit geval wel aan.
  TKI Urban Energy
 • Vanaf 1 januari 2022 neemt Peter Molengraaf het stokje over van Manon Janssen als boegbeeld van de Topsector Energie. In een duo-interview kijken ze samen terug en vooruit natuurlijk. Een gesprek over kantelpunten, missiewerk en de uitdagingen van open en internationaal samenwerken.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Digitalisering, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, Systeemintegratie, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • Volgend jaar april start een nieuw leiderschapstraject voor professionals die meer impact willen en kunnen maken in de gebouwde omgeving. In B-Lab leren de deelnemers hoe ze hun werk zo kunnen organiseren dat ze samen met alle betrokken partijen de energietransitie versnellen. Want met de traditionele werkwijze gaan we het niet redden.
  TKI Urban Energy
 • De top uit het bedrijfsleven en de kenniswereld hebben dinsdag 7 december tijdens de derde bestuurlijke rondetafel 'Waterstof en Groene Chemie' verdere afspraken gemaakt over de opschaling van technologie en de intensivering van onderzoek en innovatie. Dit gebeurde onder voorzitterschap van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. 'De doelstellingen zijn helder.
  Topsector Algemeen
 • Vanaf maandag 24 januari 2022 stelt de Topsector Energie wederom geld beschikbaar voor het inhuren van een innovatiemakelaar. De regeling is bedoeld voor mkb-ondernemingen die bijdragen aan de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Financieringsloket
 • Een jaar geleden startten we onze Webber community; reden voor een terug- en vooruitblik. Dat leverde naast een inspirerende online bijeenkomst mooie eyeopeners op.
  TKI Urban Energy, Human Capital Agenda