Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Een nieuwe ronde van de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) gaat van start. Vanaf 1 april 2022 kunnen samenwerkingsverbanden hun project vooraanmelden. Voor elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie is in totaal € 66,4 miljoen subsidie beschikbaar.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Digitalisering, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, Systeemintegratie, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • Door Jörg Gigler, Directeur TKI Nieuw Gas bij Topsector Energie.
  TKI Nieuw Gas
 • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) voor. Dit om bij te dragen aan 60% minder stikstof in de bouw in 2030.
  TKI Nieuw Gas
 • Op dinsdag 7 december 2021 ontvingen het ministerie van EZK en de TSE boegbeelden de R&D en Innovatieagenda met het advies over de transitie naar een CO2-neutrale industrie. De ECCM commissie adviseert de overheid hierover.
  TKI Energie en Industrie
 • Door Mart van Bracht, Director Programma System Integration bij Topsector Energie.
  TKI Urban Energy
 • Slim laden van elektrische voertuigen heeft een enorm potentieel: in economische waarde, in ontsluiting van flexibele energiebronnen en in het voorkomen van netcongestie. Die theorie is gebaseerd op de aanname dat er een perfect functionerende markt zal ontstaan.
  TKI Urban Energy
 • Eerder dit jaar heeft het kabinet aangekondigd om in kader van het steun- en herstelpakket van 21 januari jl. de R&D-regeling mobiliteitssectoren te starten met een beschikbaar budget van 150 miljoen euro.
  TKI Nieuw Gas
 • Heeft u de beste Smart Grid oplossing ter wereld? Draag dan uw innovatie aan voor de ISGAN Awards 2022. De winnaar krijgt wereldwijde erkenning voor een baanbrekende oplossing op het snijvlak van innovatie, integratie en transformatie van slimme energiesystemen.
  TKI Urban Energy
 • Eigenlijk zou elke grote fabrieks- of bedrijfshal vol moeten liggen met zonnepanelen. Eén van de vaak gehoorde hick-ups bij deze grootschalige uitrol zou de constructie van het dak zijn.
  TKI Urban Energy
 • Zonnepanelen op water zien we steeds vaker in het waterrijke Nederland als een manier voor duurzame energieopwekking. Op verschillende plekken in Nederland worden al zonneparken op water gebouwd. Echter, de effecten op de waterkwaliteit en de biodiversiteit van deze ‘zon op water’ installaties zijn nog grotendeels onbekend.
  TKI Urban Energy