Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Tijdens de Werkconferentie Topsector Energie stond de vraag centraal ‘Hoe helpen wij het innoverend- en lerend vermogen van het mkb voor de energietransitie te versterken?’ Bij de Human Capital Agenda sessie kwamen de volgende vragen ook aan de orde:
  Human Capital Agenda, Topsector Algemeen
 • Jungle AI heeft een slimme tool ontwikkeld die ondermaatse prestaties van windturbinecomponenten zichtbaar maakt en oplost. Bijzonder is dat het systeem leert wat het normale gedrag is om op basis daarvan voorspellingen te doen over toekomstig gedrag. Dat levert gratis extra duurzame energie op.
  TKI Wind op Zee
 • De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) lanceert in samenwerking met Topsector Energie de AI bewustwordingscursus: AI voor Energie. Een gratis online cursus over de toepassing van artificiële intelligentie (AI) in de energiesector. Je kunt die in eigen tijd en tempo te volgen is. Het doel van de cursus is professionals in de energiebranche bewust te maken van de kansen van AI.
  Digitalisering, Human Capital Agenda, Topsector Algemeen
 • Zuiderburen presenteren de Agora Business Guide Hydrogen
  TKI Nieuw Gas
 • In de periode 2012-2021 zijn ongeveer 130 subsidieprojecten op het gebied van waterstof uitgevoerd of zijn in uitvoering. Dat is een goede weerspiegeling van de dynamiek die het waterstofdomein in deze periode karakteriseert, zeker in de tweede helft.
  TKI Nieuw Gas
 • In januari stelde Topsector Energie € 100.000 aan subsidie beschikbaar voor het inhuren van een innovatiemakelaar door mkb-ondernemers.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Systeemintegratie, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • In aanloop naar de World Hydrogen Summit (WHS, 9-11 mei, Ahoy, Rotterdam) organiseert het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) samen met de economische afdelingen van de ambassades een reeks virtuele rondetafels over de waterstofontwikkelingen en kansen in verschillende kansrijke regio’s.
  TKI Nieuw Gas
 • De energietransitie is complex en urgent. Voor de doelstellingen voor 2030 en 2050 komt het aan op innoveren én samenwerken. Daarom trekt de Topsector Energie nauw op met TNO. Want alleen met vereende kennis en kunde kunnen we de juiste veranderingen in het juiste tempo teweegbrengen. We delen elkaars inzichten en plannen en brengen die in lijn.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Digitalisering, Human Capital Agenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, Systeemintegratie, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • Onderzoek naar eerlijke verdeling van zonne-energie
  TKI Urban Energy
 • Begin april gaan naar verwachting 4 regelingen open voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen. Ze helpen innovaties in de elektriciteitssector, industrie en de gebouwde omgeving.
  TKI Energie en Industrie