Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • De World Hydrogen Summit (WHS) wordt gehouden op 9, 10 en 11 mei 2022 in Rotterdam. Naast het algemene programma van de WHS, zal er vanuit de RVO op 9 en 10 mei een NL-Paviljoen voor het Nederlandse bedrijfsleven zijn, welke kan dienen als centrale ontmoetingsplek en voor kennissessies wordt ingericht.
  TKI Nieuw Gas
 • NB: Onderstaande samenvatting is in het Engels The report summarizes the key findings from the Renewable Gases - H2 in the grid project with a particular focus on the specific role of hydrogen (H2) in gas grids, as H2 is the one renewable gas that:
  TKI Nieuw Gas
 • Veel pioniers starten met goede wil om tot verandering te komen in de gebouwde omgeving, maar vaak blijft grootschalige impact uit. Die conclusie trok Leonie van der Steen, programmaleider bij het programma MVI-e van de topsectoren en lid van de Gideons, samen met andere veranderaars. Er is een systeemverandering nodig om tot doorbraken te komen.
  TKI Urban Energy, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie
 • Veel geplande grote zonne-installaties kunnen niet aangesloten worden omdat op sommige delen van het land er geen capaciteit op het energienet is. Op dit moment liggen er in Nederland op grote daken en op land samen circa 8 gigawatt aan zonnepanelen. Met batterijen kan op het bestaande energienet 7,5 gigawatt extra aan grote zonne-installaties worden aangesloten.
  TKI Urban Energy
 • In april 2021 publiceerde het TKI Nieuw Gas een subsidieregeling voor projecten op het thema waterstoftechnologie. De regeling was bedoeld om technologieontwikkeling te stimuleren die nodig is om waterstofketens succesvol in te richten en voor technologie die de toepasbaarheid van waterstof mogelijk maakt en/of verbetert.
  TKI Nieuw Gas
 • Op 20 januari gaf Rob Kreiter, directeur TKI Energie en Industrie, met de werkgroep Power-to-Industry een technische briefing aan de Tweede Kamer over de Routekaart Elektrificatie. Wat heeft Nederland nodig om de omslag naar elektrificatie in de industrie te maken?
  TKI Energie en Industrie
 • Een breed consortium van kennisinstellingen en bedrijven gaat onderzoek doen naar en tools ontwikkelen voor semiautonome systeemconfiguraties in opdracht van Topsector Energie Systeemintegratie. Partijen zijn onder andere TU-e, TNO, AnteaGroup, Quintel.
  Systeemintegratie
 • Schrijf je vóór 7 maart in en pitch jouw investeringsaanbod tijdens de Investor Day op 24 maart 2022.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Systeemintegratie, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • In de energietransitie speelt waterstof een belangrijke rol als CO2- en fossielvrije energiedrager, grondstof en brandstof.
  TKI Energie en Industrie
 • In France, the regulation called the CIR gives tax credits to French companies that carry out research and R&D. Under certain conditions, organisations can benefit from the CIR by deducting these expenses from their taxes.
  TKI Wind op Zee