Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Hoe handig zou het zijn als opdrachtgevers zoals provincies en gemeenten bij de aanvang van plannen voor de openbare ruimte inzicht krijgen in de milieueffecten van een project? Bram van Essen, alumnus van Windesheim en innovatietrainee bij Roelofs, ontwikkelde hier een tool voor. We vroegen de betrokken partijen wat een innovatietrainee voor een onderneming kan betekenen.
  Human Capital Agenda
 • In het energiesysteem van de toekomst speelt digitalisering een cruciale rol. Zonder digitalisering geen gedistribueerd, 'smart' en duurzaam energiesysteem. Maar door de veelheid van spelers en de toenemende complexiteit ontstaan nieuwe veiligheidsrisico’s. Hoe zorgen we voor een inherent veilig energiesysteem?
  Digitalisering
 • Met de motie d.d. 8 juli 2021 van Henri Bontenbal (CDA) en Mustafa Am-haouch (CDA) als aanleiding is verkend of een onderzoeksprogramma gericht op de ontwikkeling van technieken en ketens die leiden tot negatieve CO2-emissie wenselijk is.
  TKI Nieuw Gas
 • We lopen tegen de grenzen van het elektriciteitsnet aan. Netbeheerders werken zich een slag in de rondte om het net uit te breiden. Maar is dat wel de oplossing? “Het elektriciteitsnet is alleen op papier vol.”
  Systeemintegratie
 • Voor een duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar en veilig energiesysteem is systeemintegratie nodig. Hoe doen we dit succesvol? Ons symposium op 12 mei ging over de échte waarde van systeemintegratie. Systeemintegratie gaat niet alleen om technische, maar ook om economische, sociaal-maatschappelijke en juridische factoren.
  Systeemintegratie
 • Op 31 mei 2022 heeft het Platform Groen Gas haar Meerjarenprogramma aangeboden aan Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie.
  TKI Nieuw Gas
 • Lees in het deelrapport over de 25 meest relevante energie-innovaties en de belangrijkste thema’s op het gebied van energie en digitalisering.
  Digitalisering, Topsector Algemeen
 • Na een succesvolle ronde aan het begin van het jaar stelt de Topsector Energy wederom subsidie beschikbaar voor het inhuren van een innovatiemakelaar.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • Blueprinting the HyXchange Spot Market Place of project execution:
  TKI Nieuw Gas
 • Steeds meer partijen werken in Nederland hard op elke schaal aan smart oplossingen voor energievraagstukken en die zijn allemaal digitaal verbonden aan ons energiesysteem. Op ieder niveau, van een individuele woning, een hele regionale industriecluster of op nationaal systeemniveau.
  Digitalisering