Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • De procesindustrie is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie en innovatie is voor deze branche van groot strategisch belang. Een goed begrip van het digitale innovatiesysteem van de procesindustrie is daarom essentieel. Onderzoekers van het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht namen dit systeem daarom onder de loep.
  TKI Energie en Industrie, Digitalisering
 • Handreiking helpt energiecoöperaties, bedrijventerreinen en gemeenten bij de ontwikkeling van slimme energiesystemen
  TKI Urban Energy, Digitalisering
 • Vanuit de MOOI-regeling (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie) kregen het afgelopen halfjaar 26 innovatieve projecten subsidie die bijdragen aan de klimaatdoelen. In totaal werd € 81,4 miljoen verdeeld, waarmee het geld voor de subsidie op is.
  TKI Biobased Economy, Topsector Energie in gesprek, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Digitalisering, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, Systeemintegratie, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • De Topsector Energie heeft bijzondere aandacht voor cybersecurity in de hernieuwbare energiesector. Eerder dit jaar zijn door de Topsector Energie en RVO gesprekken gevoerd met stakeholders in het energiedomein. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat het delen van kennis en ervaringen op het gebied van cybersecurity essentieel is. Maar hoe organiseer je dat?
  Digitalisering
 • Welke acties liggen er voor de energiesector om een goed werkend en maatschappelijk gedragen datagovernance-model in de praktijk te brengen? En welke stappen moeten we hiervoor zetten? Verschillende experts gingen hierover in gesprek ​​​​​​tijdens de verdiepingssessie van 1 december 2022. De laatste dit jaar.
  Digitalisering
 • De Ministerraad is akkoord met de vijf ambities in de kabinetsstrategie Digitale Economie van minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat).
  Digitalisering
 • Cybersecurity is belangrijk voor de energiesector en voor de Nederlandse samenleving breed, die digitaliseert. Een nationale aanpak is daarom nodig. Het is nu voor het eerst dat alle 10 Topsectoren via het programma CyberSecurity voor Nederlands (CS4NL) samenwerken aan cybersecuritykennis en -innovatie voor de maatschappelijke transities waar Nederland voor staat.
  Digitalisering
 • CS4NL bundelt de cybersecurity innovatiekracht van alle Topsectoren in Nederland. Het programma pakt cyberveiligheidsvraagstukken op die voortkomen uit grote maatschappelijke transities. Daarvoor organiseert het hiertoe efficiënte ketens van samenwerking.
  Digitalisering
 • De uitkomst uit het onderzoek naar de rol van referentie-architectuur in de energietransitie was het onderwerp tijdens de 4e webinar dit jaar van Topsector Energie Digitalisering.
  Digitalisering
 • Wat is het belang van een referentiearchitectuur voor ons energiesysteem? We vroegen het Marcel Volkerts van Baringa Partners en Harold Veldkamp, programmadirecteur TSE Digitalisering. Ook vroegen we hen wat er nodig is voor de verdere ontwikkeling ervan.
  Digitalisering