Als voorloper in de energietransitie is het natuurlijk belangrijk dat wij naar onze CO₂-voetafdruk kijken. Daarnaast denken we graag met je mee.

Jazeker, ook websites hebben een CO₂-voetafdruk...

Het internet verbruikt veel elektriciteit. 416,2 TWh per jaar om precies te zijn. Dat is meer dan het gehele Verenigd Koninkrijk per jaar in totaal.

 • We maken gebruik van een groene server

  Heb jij een website? Check je ecologische voetafdruk op websitecarbon.com

 • Donkere modus

  Het weergeven van de website in de donkere modus zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing ten opzichte van een witte achtergrond. Als bezoeker heb je in deze keuze qua weergave een directe invloed op de footprint van topsectorenergie.nl.

  Daarnaast kun je ook een hoop energie besparen door (OLED) schermen op de donkere modus te zetten.

 • De code van onze website

  Wij laden niks in voordat jij er actief naar vraagt. Of het nou gaat om code, afbeeldingen of video’s. Beheer je voorkeuren via de cookiebanner.

Meest impactvolle digitale energie-innovaties

De afgelopen 10 jaar zijn op veel verschillende deelgebieden innovatieprojecten uitgevoerd om de energietransitie (en met name de rol van digitalisering daarbinnen) te versnellen. Baringa heeft in de eerste fase van de verkenning naar een referentiearchitectuur voor de Nederlandse energie-infrastructuur een desktop research uitgevoerd van circa 450 nationale en internationale innovatieprojecten. Daarnaast werd een aantal experts geïnterviewd over de belangrijkste innovaties op het snijvlak van energie en digitalisering in de afgelopen 10 jaar. Daaruit is een aantal belangrijke thema’s gekomen, waaronder beschikbaarheid en kwaliteit van data, de rol van kunstmatige intelligentie en het belang van standaardisatie en participatie.

Bij de selectie van de belangrijkste en meest impactvolle innovaties is gekeken naar de samenhang en het aantal betrokken actoren in de keten en omvang van de digitaliseringscomponent. Vervolgens zijn de initiële uitkomsten geclusterd en is er een lijst van 25 innovaties opgesteld.

Bekijk de factsheets van de 25 meest impactvolle energie-innovaties in het deelrapport (pdf).

Behoefte aan een referentiearchitectuur

Uit de analyse blijken veel innovaties een relatief hoge TRL te hebben, wat betekent dat we mogen verwachten dat deze de komende jaren marktrijp worden en op grote schaal toegepast gaan worden. Een toekomstbestendige integratie van deze innovaties is cruciaal om met vertrouwen de benodigde investeringen te kunnen doen en lock-in te voorkomen.

Er lijkt daarom behoefte aan een referentiearchitectuur waarmee bestaande en toekomstige digitale innovaties beter ingepast kunnen worden, en die eenduidig richting geeft aan stakeholders over hoe deze innovaties ingezet kunnen worden om de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem te faciliteren.

Daarnaast is nationale en internationale wet- en regelgeving van belang voor de ontwikkeling van digitale innovaties in de sector en daarmee ook richtinggevend voor een referentiearchitectuur. Daarbij is doorslaggevend dat wet- en regelgeving voldoende ruimte biedt voor innovatie en om zo een meer sturend mechanisme te kunnen ontwerpen met voldoende flexibiliteit.

Harold Veldkamp, programmadirecteur Topsector Energie Digitalisering, is blij met deze eerste stap die is gezet op weg naar een gedragen referentiearchitectuur voor het energiesysteem. “De tijd is er rijp voor en de behoefte duidelijk uitgesproken door vele betrokken partijen. Ik zie met vertrouwen uit naar het vervolg van de uitkomsten van deze belangrijke opdracht”.

Poster
De hier ingesloten externe content word geblokkeerd omdat er toestemming van u nodig is.
Digitalisering - Referentiearchitectuur voor de Nederlandse energie infrastructuur

Hoe nu verder?

Het vervolgtraject bestaat uit de volgende twee fases:

 • Analyse van reeds ontwikkelde referentiearchitecturen: het doel van deze analyse is het verkrijgen van inzicht in de toepassing van referentiearchitecturen in de energiesector en verwante domeinen, zowel in Nederland als in andere landen.
 • Aanbevelingen referentiearchitectuur voor het Nederlandse energiesysteem: in de laatste fase worden de resultaten en inzichten uit de eerste twee fases vertaald naar een advies en een roadmap hoe een referentiearchitectuur ontwikkeld kan worden, rekening houdend met de belangen en rollen van verschillende organisaties binnen het energiesysteem.
Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen .
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen.