Als voorloper in de energietransitie is het natuurlijk belangrijk dat wij naar onze CO₂-voetafdruk kijken. Daarnaast denken we graag met je mee.

Jazeker, ook websites hebben een CO₂-voetafdruk...

Het internet verbruikt veel elektriciteit. 416,2 TWh per jaar om precies te zijn. Dat is meer dan het gehele Verenigd Koninkrijk per jaar in totaal.

 • We maken gebruik van een groene server

  Heb jij een website? Check je ecologische voetafdruk op websitecarbon.com

 • Donkere modus

  Het weergeven van de website in de donkere modus zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing ten opzichte van een witte achtergrond. Als bezoeker heb je in deze keuze qua weergave een directe invloed op de footprint van topsectorenergie.nl.

  Daarnaast kun je ook een hoop energie besparen door (OLED) schermen op de donkere modus te zetten.

 • De code van onze website

  Wij laden niks in voordat jij er actief naar vraagt. Of het nou gaat om code, afbeeldingen of video’s. Beheer je voorkeuren via de cookiebanner.

Minder mensen nodig

Arbeidsbesparende innovaties nemen werk(taken) van mensen uit handen of zorgen voor een slimmere organisatie van werk rondom de beschikbare menskracht. Het gaat hier doorgaans over vormen van robotisering, automatisering en digitalisering. Een voorbeeld van een bewezen succesvolle arbeidsbesparende technologie is de introductie van de slimme meter. Hierdoor zijn minder handmatige meteropnames nodig en worden fouten door menselijk handelen voorkomen.

Huidig subsidie-instrumentarium verkleint krapte in beperkte mate

De huidige gesubsidieerde innovaties lijken eerder de arbeidsvraag in de energietransitie te vergroten dan te verkleinen. Bij slechts 20 procent van de onderzochte gesubsidieerde innovaties is sprake van arbeidsbesparingen in het kader van de energietransitie. Voor de overige innovaties geldt dat ze de arbeidsvraag juist verder aanwakkeren (50 procent) of weinig impact hebben op de arbeidsvraag (25 procent). Een logische verklaring is dat de ontwikkeling van nieuwe duurzame producten en technologieën een intensievere arbeidsinzet vereist dan traditionele, minder duurzame productie. Vrijwel alle onderzochte innovaties verwachten vóór 2030 tot implementatie te komen.

Verandering van de skillsvraag

Innovaties zorgen bovendien voor verandering van de werktaken en daardoor van de skillsvraag. Uithoudingsvermogen, rekenvaardigheden en soms ook probleemoplossend vermogen worden minder belangrijk omdat deze skills ‘overgenomen’ kunnen worden door de technologie. De vraag wordt meer complementair aan de technologie waardoor er meer behoefte is aan probleemoplossend vermogen, duurzaamheidsbewustzijn, computer-/datavaardigheden en kennis over complexe apparatuur. Deze skills zijn schaars.

Kansen en mogelijkheden

Uit het onderzoek van SEO komt ook naar voren dat er genoeg kansen en mogelijkheden zijn voor innovaties om arbeidskrapte tegen te gaan. Een toename van de arbeidsproductiviteit draagt bij aan het verminderen van de benodigde arbeidsinzet binnen de energietransitie. Zo zouden de extra banen die nodig zijn tot 2030 in theorie al met een 4 tot 8 procent hogere arbeidsproductiviteit in de relevante sectoren vrijgespeeld kunnen worden.

Bovendien bestaat het werk in de energietransitie nog veel uit routinematige taken die voor een groot deel eenvoudig te vervangen zouden moeten zijn door arbeidsbesparende technologieën. Veel werkgevers zijn dan ook al buiten de gesubsidieerde projecten om al bezig met het ontwikkelen en implementeren van deze innovaties. Ze ontwikkelen technologieën die andere werkgevers in de toekomst kunnen toepassen waardoor ze breder toepasbaar en schaalbaar zijn. Dat zou een extra reden kunnen zijn voor de overheid om deze werkgevers te ondersteunen.

Stimuleren vanuit de overheid

SEO beveelt aan om arbeidsmarkteffecten (meer) mee te nemen in subsidieregelingen. Dat kan zowel in een aparte regeling of als randvoorwaarde op te nemen. Een goed voorbeeld waar dit momenteel bij gebeurt is de MOOI-regeling.

Er zijn verschillende rapporten opgesteld: één overkoepelend rapport en een aantal sector-rapporten te weten: industrie, gebouwde omgeving, energiesector en offshore wind. Het volledige overkoepelende rapport kun je hieronder downloaden.

Naast het overkoepelende rapport zijn er ook sector specifieke rapporten beschikbaar:

Wil je meer samenwerken in de keten om arbeidsbesparing te realiseren? Na de zomer (2024) organiseren we een aantal webinars over hoe het bedrijfsleven aan de slag kan met arbeidsbesparende innovaties. Zodra daar meer over bekend is zullen we dat hier delen.

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen .
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen.