Als voorloper in de energietransitie is het natuurlijk belangrijk dat wij naar onze CO₂-voetafdruk kijken. Daarnaast denken we graag met je mee.

Jazeker, ook websites hebben een CO₂-voetafdruk...

Het internet verbruikt veel elektriciteit. 416,2 TWh per jaar om precies te zijn. Dat is meer dan het gehele Verenigd Koninkrijk per jaar in totaal.

 • We maken gebruik van een groene server

  Heb jij een website? Check je ecologische voetafdruk op websitecarbon.com

 • Donkere modus

  Het weergeven van de website in de donkere modus zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing ten opzichte van een witte achtergrond. Als bezoeker heb je in deze keuze qua weergave een directe invloed op de footprint van topsectorenergie.nl.

  Daarnaast kun je ook een hoop energie besparen door (OLED) schermen op de donkere modus te zetten.

 • De code van onze website

  Wij laden niks in voordat jij er actief naar vraagt. Of het nou gaat om code, afbeeldingen of video’s. Beheer je voorkeuren via de cookiebanner.

Laten we bij het begin beginnen: wat is ‘de onderstroom’ eigenlijk?

Ester: “De onderstroom gaat over dat wat niet gezegd wordt, maar wel gevoeld en ervaren. We zijn in ons werk heel rationeel, maar we ervaren ook emotie en hebben gevoelens, zorgen, ideeën en overtuigingen. Het zijn psychologische factoren die vaak niet zichtbaar zijn en onbesproken blijven, maar wel grote invloed kunnen hebben op mensen en samenwerking kunnen belemmeren of versterken. Het is dus belangrijk om daar aandacht voor te hebben.”

Ik kan me voorstellen dat mensen ‘de onderstroom’ lastig, ingewikkeld of zweverig vinden.

Ester: “Dat snap ik. De onderstroom klinkt misschien vaag en het is logisch dat mensen er huiverig voor zijn. Het druist in tegen onze cultuur en hoe we opgevoed en opgeleid worden: neutraal, rationeel en met afstand. Daardoor zijn we bijvoorbeeld geneigd onze emoties te onderdrukken. Maar hoe meer we de onderstroom negeren en wegduwen, hoe meer invloed ze heeft en processen laat stokken of zelfs ontsporen.”

Wat kan het meenemen van de onderstroom betekenen voor de resultaten van een traject?

Martine: “Bij windparken in de Noordzee zag ik dat de ontwikkeling daarvan startte vanuit een bekend paradigma: zo kostenefficiënt en met zo min mogelijk risico’s een windpark realiseren. Dan krijg je windparken achter een spreekwoordelijk hek waar vissers met een boog omheen moeten varen. Het is niet raar dat dit emoties oproept. Pas toen de onderstroom mee ging doen en emoties en overtuigingen op tafel mochten komen, ontstond er meer compassie en begrip tussen vissers en windparkontwikkelaars. Dat leidde uiteindelijk tot een ruimer beeld van de gewenste manier van ontwikkelen: in een ecologisch gezonde Noordzee, waar we op een verantwoorde wijze energie en eiwitten (zoals vis) oogsten. Ons beeld van ‘succes’ veranderde dus.”

Jullie overtuiging is dus: geef ruimte aan dat wat niet besproken maar wel ervaren wordt, zodat ook grotere oplossingsruimte ontstaat. Kost dit niet veel te veel tijd en geld?

Martine: “Op dit moment gaat het in onze maatschappij vaak in de eerste plaats om doelen en deadlines halen. We vergeten daarbij dat we goede relaties nodig hebben voor succes. Die relaties worden nog crucialer als we dingen echt anders moeten gaan doen, want je begint pas aan iets nieuws als je ergens houvast of veiligheid aan ontleent. Als de houvast van ‘de gangbare manier van denken en doen' wegvalt, dan zijn het de relaties met de mensen met wie je werkt die dat kunnen bieden. Het kan een gevoel zijn van ‘we’re in this together’ of ‘de ander zal me niet laten vallen’. Als je op zo’n moment gelijk naar het ‘wat’ zou gaan, dan is er een kans dat je de ‘we’ verliest.”

Ester: “Ik film op dit moment succesvolle projecten waar dijkversterking en natuurversterking hand in hand gaan. Die successen blijken vaak in de kwaliteit van de relaties te zitten. Daar is een besef dat investeren in goede relaties de samenwerking efficiënter én plezieriger maakt. Mensen voelen zich in deze projecten gezien en gehoord als professional en als mens. Als mensen binnen jouw project of opgave innerlijk op omvallen staan, als er thuis emoties zijn of als er zakelijke irritaties zijn, dan helpt het dat die gevoelens er mogen zijn. Investeren in relaties zorgt voor respect en vertrouwen en geeft energie en motivatie om samen echt ergens voor te gaan. Dat is weer de basis voor nieuwsgierigheid, van waaruit een stap naar iets nieuws vanzelfsprekender wordt.”

Interventie op de dijk voor CoP Dijken & Natuur - een symbiose. © Jaap Warmerdam
Interventie op de dijk voor CoP Dijken & Natuur - een symbiose. © Jaap Warmerdam

Jullie hebben het over emoties, maar ook over ecologische waarden. Klopt het dat er verschillende ‘soorten’ onderstroom zijn?

Ester: “In ons onderzoek ontdekten we dat je onderstroom op verschillende lagen kunt onderscheiden. Zo heb je iemands eigen onderstroom: wat speelt er nog meer in je leven terwijl je aan de vergadertafel zit? Dan is er de collectieve onderstroom van een groep mensen die samenwerkt: wat is onze manier van denken en doen, wat zijn de ongeschreven regels, de relationele patroneren en de routines en rituelen van onze samenwerking? Tot slot heb je in een gebiedsproces de identiteit van het gebied, die meer of minder bewust meedoet. Dat gaat om relaties die water, bodem, planten, dieren en mensen met elkaar zijn aangegaan in de loop van de tijd en deze plekken gemaakt hebben tot wat ze zijn. Ik noem dat ook wel ‘de Stem van de Plek’.”

Een individuele onderstroom herken ik wel, maar heb je ook een voorbeeld van de onderstroom van een groep of een gebied?

Ester: “Het gaat dan om het verhaal van het landschap met de ecologie, de geologie, de rol van 'bodem en water' door de eeuwen heen in combinatie met het verhaal van de gemeenschap met haar cultuur, mythes, helden, gewoontes en gebruiken, routines en rituelen. Samen typeren die de relatie van de gemeenschap met het specifieke landschap. Zo zagen we tijdens de leerreizen in Salland een diepgewortelde liefde van Sallanders voor hun landschap, waardoor ze veel zelf voor elkaar krijgen. Dat gebeurt op een typisch Sallandse manier met een mix van eigenwijsheid en doorpakken, liefst zonder te veel bemoeienis van buitenaf. Op Schouwen-Duiveland ervoeren we dan weer dat de watersnoodramp nog steeds zorgt voor een krachtig gevoel van gemeenschap, maar dat het trauma hierover tegelijkertijd maakt dat processen om ruimte te geven aan het water, vastlopen omdat gevoelens hierover onderdrukt worden.”

Waarom is het belangrijk om die onderstroom sámen te ontdekken in een gebiedsproces?

Ester: “Gezamenlijk bewust worden van de identiteit van een gebied, van de Stem van de Plek, is belangrijk om ontwikkelingen in gang te zetten die én aansluiten bij de specifieke ecologische, economische en sociaal-culturele situatie én draagvlak creëren voor ontwikkelingen die de omgeving veranderen, de transitieopgaven. Door de keuzes voor de toekomst hierop aan de laten sluiten, worden plannen onderdeel van het ‘levende systeem’ van deze specifieke plek. Plannen komen zo ‘aan de grond’ of ontstaan ‘van de grond af’. Daardoor groeit de kans dat ze tot leven komen, minder weerstand opleveren, bijdragen aan het welzijn van de plek en al het leven daadwerkelijk dienen.”

Laten we naar de praktijk gaan. Hóé kun je de onderstroom ontdekken, bijvoorbeeld binnen een gebiedsproces?

Ester: “Zelf geloof ik het meest in een ervaring, die start met een fysieke interventie óp de plek waar de opgave speelt. Zo ervaren mensen aan den lijve wat er speelt en leeft op een plek. Ik zie dan altijd een heel ander gesprek ontstaan dan aan de vergadertafel of via papieren stukken. Vanuit echt goed kijken en luisteren naar de verschillende stemmen van de plek volgt bijna logischerwijs de eigen én gezamenlijke opgave. In die fysieke interventie probeer ik mensen heel breed naar hun werkgebied te laten kijken, letterlijk en figuurlijk.”

Heb je een voorbeeld van zo’n fysieke interventie?

Ester: “Ik werk al een tijd in de wereld van de dijkversterking en ga regelmatig met dijkwerkers mee op pad. Die dijkwerkers zien gewoon hun werk: een dijk die onderhouden moet worden. Tijdens een fysieke ontmoeting op een dijk waar ook mensen van natuurorganisaties bij waren die wilden dat er aandacht kwam voor de natuur, heb ik de hele groep uitgenodigd om op in een rij op de asfaltdijk te gaan staan. Eerst keken ze naar de dijk als bescherming tegen het water, door de bril van een dijkwerker dus. Vervolgens heb ik de hele groep laten draaien, eerst naar het land en toen naar het water. Zo kwam de nieuwe opgave in beeld: de realisatie van een natuurinclusieve dijk die het hele gebied in oogschouw neemt. De gesprekken die toen ontstonden legden bloot wat lang mentale modellen en overtuigingen zijn geweest en hoezeer die tot voor kort dienend waren. Door de fysieke beweging ontstond letterlijk ruimte om het nu anders te gaan zien en ook de innerlijke transitie mee te nemen.”

En als ik geen dijk heb om op te staan, maar ruimte wil maken voor de onderstroom in een vergaderruimte?

Martine: “Als je wilt dat de mensen met wie je werkt als ‘geheel mens’ aanwezig zijn bij een bijeenkomst, dan is het slim om te starten met een ‘check in’. Dat vergroot de kans dat ze zich veilig genoeg voelen om ook de project- of opgave-onderstroom op tafel te leggen en misschien zelfs nieuwe dingen te gaan doen. Zo’n check in hoeft niet lang te duren, maar geeft wel ruimte om dat wat ook aanwezig is in een team expliciet te benoemen, zodat het niet onbewust de boel ontregelt.

Tijdens het proces kun je vervolgens met simpele interventies de onderstroom in beeld brengen, gewoon in de vergaderzaal. Je kunt ruimte scheppen voor de stem van toekomstige generaties of van het gebied zelf door een stoel voor neer te zetten en je team uit te nodigen daar om-en-om plaats te nemen en vanuit dat perspectief mee te doen in het gesprek. Zo komen impliciete aannames boven tafel die anders onbesproken blijven.”

Ester, je hebt een tweedaagse leerreis en een retraite georganiseerd om mensen met de onderstroom kennis te laten maken. Hoe kijk je daarop terug?

Ester: “Het waren beide momenten om expliciet tijd en ruimte te maken voor de onderstroom. Het waren echte tussenruimtes - veilige plekken waar iedereen aangemoedigd werd om te oefenen met de onderstroom een stem geven. Om te leren van elkaar hoe je dat doet en elkaar aan te moedigen dat terug in ‘de waan van de dag’ ook te doen. Want het vraagt moed en lef om de bestaande cultuur van ‘niet benoemen en bespreken’ te doorbreken. Deelnemers waardeerden die oefenruimte, bleek uit hun reacties.

Beeld van de retraite
Foto van de retraite. © Randi de Vries

Wat hoop je dat je de deelnemers uiteindelijk hebt meegegeven?

Ester: “Ik hoop dat we zaadjes hebben geplant die deelnemers daadwerkelijk meenemen naar hun eigen werk, waar ze vervolgens anderen ook aanmoedigen de onderstroom mee te laten doen. Zo wordt het voor steeds meer mensen vanzelfsprekend of zelfs leuk om de onderstroom een stem te geven, ook in situaties waar dat nog niet gangbaar is. Ik denk dat hier een grote sleutel ligt om vastgelopen processen weer tot leven te wekken en met elkaar de energie te genereren om ook in complexe processen het goede te doen, terwijl we goed zorgen voor onszelf, elkaar en al het leven dat betrokken is bij wat we doen.”

Dit interview is afgenomen naar aanleiding van een traject dat op verzoek van de Topsector Energie is uitgevoerd. Heb je ook interesse in een ‘leerreis’ naar de onderstroom of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Ester Heiman via info@esterheiman.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen .
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen.