Als voorloper in de energietransitie is het natuurlijk belangrijk dat wij naar onze CO₂-voetafdruk kijken. Daarnaast denken we graag met je mee.

Jazeker, ook websites hebben een CO₂-voetafdruk...

Het internet verbruikt veel elektriciteit. 416,2 TWh per jaar om precies te zijn. Dat is meer dan het gehele Verenigd Koninkrijk per jaar in totaal.

 • We maken gebruik van een groene server

  Heb jij een website? Check je ecologische voetafdruk op websitecarbon.com

 • Donkere modus

  Het weergeven van de website in de donkere modus zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing ten opzichte van een witte achtergrond. Als bezoeker heb je in deze keuze qua weergave een directe invloed op de footprint van topsectorenergie.nl.

  Daarnaast kun je ook een hoop energie besparen door (OLED) schermen op de donkere modus te zetten.

 • De code van onze website

  Wij laden niks in voordat jij er actief naar vraagt. Of het nou gaat om code, afbeeldingen of video’s. Beheer je voorkeuren via de cookiebanner.

Vaak is niet duidelijk welke data de verschillende actoren in het energiedomein precies nodig hebben, wat die actoren kunnen bereiken met deze data en of ze wel toegang kunnen krijgen tot deze data. Op verschillende plekken wordt gewerkt aan het creëren van duidelijkheid en maken van afspraken, maar een sectorbreed overzicht en beeld van onderlinge relaties tussen die initiatieven ontbreekt.

Deze opdracht heeft tot doel om een overzicht te creëren van initiatieven op het gebied van standaardisatie en harmonisatie van de uitwisseling van data in de energiesector. Tevens moet het resultaat handelingsperspectief bieden om deze initiatieven waar nodig te versterken, en mogelijke lacunes op het gebied van data governance te adresseren. Het overzicht zal een handreiking bieden richting nationale en Europese beleidsmakers op het grensvlak van de domeinen ICT en energie.

Voor wie?

De doelgroepen zijn (potentiële) verzamelaars, verwerkers en gebruikers van data in het energiedomein en aangrenzende domeinen. Bijvoorbeeld:

 • Overheden, die informatie nodig hebben voor planning, ontwerp en uitvoering van de energietransitie (incl. monitoring);
 • Netbeheerders, die op een verantwoorde wijze data in het energiedomein beschikbaar moeten stellen;
 • Innovatieve bedrijven en samenwerkingsverbanden die energiedata nodig hebben om hun producten of diensten te kunnen leveren, zoals bijvoorbeeld aggregators, energiegemeenschappen, leveranciers van energieopslagtechnologie en exploitanten van laadinfrastructuur.

Marktdialoog Data delen en Data Governance

Dinsdag 17 januari 2023 hebben vertegenwoordigers vanuit de energiesector gesproken over Data delen en Data Governance tijdens een Marktdialoog. Zo wordt inzicht en overzicht gecreëerd van initiatieven op het gebied van standaardisatie en harmonisatie van de uitwisseling van data in de energiesector. Daarnaast wordt gekeken welke initiatieven versterkt moeten worden om mogelijke lacunes op het gebied van data governance te adresseren. 

Door met de diverse partijen in gesprek te gaan, wil Topsector Energie mede richting geven aan vervolgstappen die de meest toegevoegde waarde hebben om data uitwisseling in de energiesector makkelijker en op basis van de juiste rechten mogelijk te maken. 

Tijdens de Marktdialoog is er veel input opgehaald: uiteenlopend van waar data nu te vinden is tot dat energie een thema is waarvan data zo versnipperd en verspreid is. We staan open voor aanvullende inzichten.

Geef hier jouw input

Resultaten

 1. Visueel overzicht van de bestaande en in ontwikkeling zijnde afsprakenstelsels en data(deel) initiatieven in het energiedomein en aanpalende domeinen, met inzicht in hun onderlinge samenhang en relaties.
 2. Rapportage met een grondige analyse en indeling van de informatiebehoeften die leven in het energiedomein, de afsprakenstelsels en standaarden die daarvoor relevant zijn, de manier waarop regievoering plaatsvindt en de witte vlekken die er nog zijn.
 3. Het geeft tevens een richtinggevend advies aan RVO en TSE Digitalisering over welke vervolgstappen de meeste toegevoegde waarde hebben.

Zodra er (tussentijdse) resultaten bekend zijn, worden ze op deze pagina gedeeld.

Customer journey traject
Een voorbeeld van een afsprakenstelsel rondom data-uitwisseling in het energiedomein (MFFBAS, 2022)

Input delen

Heeft u of kent u een datadeel initiatief dat in dit overzicht en analyse moet terugkomen, of ervaart u belemmeringen op het gebied van data (uitwisseling) in het energiedomein, neem dan contact op met Stan van den Broek, Adviseur Energie-innovatie bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen .
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen.