Als voorloper in de energietransitie is het natuurlijk belangrijk dat wij naar onze CO₂-voetafdruk kijken. Daarnaast denken we graag met je mee.

Jazeker, ook websites hebben een CO₂-voetafdruk...

Het internet verbruikt veel elektriciteit. 416,2 TWh per jaar om precies te zijn. Dat is meer dan het gehele Verenigd Koninkrijk per jaar in totaal.

 • We maken gebruik van een groene server

  Heb jij een website? Check je ecologische voetafdruk op websitecarbon.com

 • Donkere modus

  Het weergeven van de website in de donkere modus zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing ten opzichte van een witte achtergrond. Als bezoeker heb je in deze keuze qua weergave een directe invloed op de footprint van topsectorenergie.nl.

  Daarnaast kun je ook een hoop energie besparen door (OLED) schermen op de donkere modus te zetten.

 • De code van onze website

  Wij laden niks in voordat jij er actief naar vraagt. Of het nou gaat om code, afbeeldingen of video’s. Beheer je voorkeuren via de cookiebanner.

De PPS Innovatie regeling van TKI Energie en Industrie in het kort

 • Bedrag totaal beschikbaar: 5,8M€
 • Moet passen binnen de volgende innovatiethema’s:
  • Procesvernieuwing door middel van elektrificatie en keteninnovaties
  • Duurzame grondstoffen en tussenproducten gebaseerd op CO en CO2
 • Consortium bestaat uit: minimaal 2 ondernemers, waarvan 1 mkb en 1 eindgebruiker, en een onderzoeksorganisatie
 • Looptijd: maximaal 3 jaar
 • Subsidie: per project min 400K€, max 1.000K€
 • Een deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten maken en iedere deelnemer afzonderlijk maakt minimaal 10% van de kosten
 • Maximale subsidiepercentages:
  • FO: maximaal 80%
  • IO: maximaal 50%
  • EO: maximaal 25%
 • Opslag mogelijk voor een MKB-onderneming van 10% voor IO en 15% voor EO

Subsidiabele innovatiethema’s van PPS Innovatie voor TKI Energie en Industrie

Aanvragen voor de PPS subsidie moeten passen binnen één van de volgende innovatiethema’s.

Innovatiethema 1: Procesvernieuwing door middel van elektrificatie en keteninnovaties

Projectvoorstellen binnen dit innovatiethema moeten zich richten op ten minste één van de volgende onderstaande onderzoeks- en ontwikkelrichtingen:

 • Nieuwe CO2-emissie-vrije productieroutes en scheidingsprocessen binnen de industrie en aanpassingen die elektrische processen inpasbaar maken in een energiesysteem met grootschalig variabel elektriciteitsaanbod. Hieronder vallen innovaties die elektrificatie van hoge temperatuurwarmte mogelijk maken, die flexibele operatie van elektrisch gedreven processen ontsluiten, die de duurzaamheid van de energie borgen, en die de daarbij de fysieke en cybersecurity versterken. Het gaat hierbij om nieuwe procestechnologie en digitale technieken. Procestechnologische innovaties kunnen gericht zijn op de ontwikkeling van nieuwe geïntegreerde elektrische verwarmingsmethoden en de inpassing daarvan in processen. Ook kunnen deze gericht zijn op het direct gebruik van elektriciteit om het beoogde fysische of chemische proces aan te drijven, in plaats van via conversie tot hoge temperatuurwarmte. Met dit laatste kunnen naast CO2-emissiereductie ook grote (energie)efficiency- dan wel flexibiliteitsvoordelen worden behaald.
 • (Systeem)innovaties voor elektrificatie binnen de industrie gericht op vraag-aanbod koppeling van elektriciteit en het ontsluiten van flexibiliteit. Hieronder vallen randvoorwaardelijke innovaties, zoals vernieuwende methodes en oplossingen op het gebied van regulering, gedrag en businessmodellen. Ook in aanmerking komt technologie (hard- en software), waarmee een win-win in de gehele waardeketen bereikt kan worden of die (datagestuurde) optimalisatie over de keten van elektriciteitsaanbod, -transport en -gebruik mogelijk maken. Naast energie-optimalisatie kan dit ook optimalisatie van logistieke stromen of van productstromen betreffen.

Het elektriciteitsaanbod in Noordwest Europa zal in de toekomst grotendeels bestaan uit zon- en windenergie die weersafhankelijk en daardoor variabel is. De industrie zal daarom niet alleen moeten innoveren op alternatieve manieren van energie-inkoppeling in processen, maar ook op vraag-aanbod koppeling van duurzame elektriciteit. Flexibilisering van de industrie is een complex vraagstuk vanwege onduidelijkheid in de incentives van de diverse spelers in de waarde-keten. Gezocht wordt naar innovaties die flexibiliteit realiseren in de keten van energieopwekking, infrastructuur en industriële productie. De benodigde installaties moeten zodanig ontworpen zijn dat het flexibel werken ervan niet de fysieke en cybersecurity en betrouwbaarheid van de bedrijfsvoering in gevaar brengt.

De volgende type projecten passen niet in dit innovatiethema:

 • oplossingen voor de verduurzaming van de bestaande lagetemperatuur-warmtevoorziening met warmtepompen en/of e-boilers;
 • projecten gericht op de productie van waterstof via elektrolyse.

Innovatiethema 2: Duurzame grondstoffen en tussenproducten gebaseerd op CO en CO2

Projectvoorstellen binnen dit innovatiethema moeten zich richten op de volgende onderzoeks- en ontwikkelrichting:

 • Het ontwikkelen en verbeteren van conversieprocessen voor CO en CO2 naar bulk en platform chemicaliën en systeeminnovaties voor circulaire koolstofketens, gericht op langdurige koolstofvastlegging of -circulariteit. Hieronder vallen conversie- en scheidingsprocessen die bij voorkeur elektrisch gedreven worden. Bij deze omzettingsroutes is een significante verbetering van energie- en conversie-efficiëntie vereist, vergeleken met bestaande processen.

De volgende type projecten passen niet in dit innovatiethema:

 • onderzoek en ontwikkeling gericht op mechanische recycling en chemische recycling van kunststofstromen;
 • projecten die zich richten op de tijdelijke of permanente opslag van CO2, inclusief projecten gericht op negatieve emissies die daarbij gebruik maken van CCS.

Planning

 • Publicatie: 29 januari 2024
 • Opening call: 4 maart 2024
 • Adviesgesprekken: 4 maart - 30 mei 2024
 • Sluiting call: 21 juni 2024
 • Beoordeling rapporten: 11 juli 2024
 • Beoordelingen retour: 25 juli 2024

Hoe indienen: 

Bekijken de onderstaande documenten. Stuur uiterlijk 21 juni 2024 het projectplan, de begroting en indien van toepassing het formulier voor de niet economische activiteiten naar office@tki-ei.nl.

Gesubsidieerde projecten van TKI Energie en Industrie

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen .
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen.