Als voorloper in de energietransitie is het natuurlijk belangrijk dat wij naar onze CO₂-voetafdruk kijken. Daarnaast denken we graag met je mee.

Jazeker, ook websites hebben een CO₂-voetafdruk...

Het internet verbruikt veel elektriciteit. 416,2 TWh per jaar om precies te zijn. Dat is meer dan het gehele Verenigd Koninkrijk per jaar in totaal.

 • We maken gebruik van een groene server

  Heb jij een website? Check je ecologische voetafdruk op websitecarbon.com

 • Donkere modus

  Het weergeven van de website in de donkere modus zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing ten opzichte van een witte achtergrond. Als bezoeker heb je in deze keuze qua weergave een directe invloed op de footprint van topsectorenergie.nl.

  Daarnaast kun je ook een hoop energie besparen door (OLED) schermen op de donkere modus te zetten.

 • De code van onze website

  Wij laden niks in voordat jij er actief naar vraagt. Of het nou gaat om code, afbeeldingen of video’s. Beheer je voorkeuren via de cookiebanner.

TKI Urban Energy is verantwoordelijk voor de uitvoering van de PPS-regeling op het gebied van de gebouwde omgeving en hernieuwbare elektriciteitsopwekking.

De PPS-programmatoeslag TKI Urban Energy 2024 is inmiddels gesloten. In 2025 verwachten we weer een nieuwe ronde.

Op deze pagina vind je meer informatie over de PPS-regeling, de subsidiabele kosten, de beoordelingscriteria en de benodigde formulieren voor deze subsidieronde.

Voorwaarden

Conform de voorwaarden van de regeling moet jouw projectvoorstel een samenwerkingsproject voor onderzoek en ontwikkeling beschrijven, waarin minimaal één onderzoeksorganisatie en minimaal één private partij (bedrijf) deelneemt. Deze regeling is niet bedoeld voor pilot- en demonstratieprojecten.

Het project dient uiterlijk 30 mei 2028 te zijn afgerond; kosten die na deze datum worden gemaakt zijn niet subsidiabel. Mogelijk wordt deze datum nog iets aangepast op basis van de officiële beschikking die TKI Urban Energy ontvang voor de inzet van deze subsidiemiddelen. Werkzaamheden die al vóór indieningsdatum zijn begonnen zijn ook niet subsidiabel. Hier vind je meer informatie over de regeling, subsidiabele kosten en formulieren.

Voor voorbeelden van projecten die al eerder gefinancierd zijn door de PPS-programmatoeslagregeling kun je terecht in de Projectendatabase van de Topsector Energie: http://projecten.topsectorenergie.nl/.

Twee subsidiebudgetten – één uitvraag

Dit jaar is ervoor gekozen om twee budgetten (zogeheten TKI2321 en TKI2421) tegelijkertijd uit te zetten via één uitvraag. Beide budgetten kennen aparte voorwaarden wat betreft de partijen die hierop mogen indienen.

Budget 1. De PPS-programmatoeslag met 2.814.906 euro subsidie voor een selecte groep indieners

Onderzoeksorganisaties die projecten uitvoeren met private partijen, kunnen via de PPS-programmatoeslagregeling bijdragen aan het genereren van een subsidiebudget om nieuwe innovatieprojecten te subsidiëren. Jaarlijks vraagt TKI Urban Energy aan onderzoeksorganisaties om een overzicht aan te leveren van de private bijdragen (in natura of cash) aan projecten waarbij zij betrokken zijn. De volgende onderzoeksorganisaties mogen voor deze uitvraag projectvoorstellen indienen:

 • AMOLF
 • Avans Hogeschool
 • Deltares
 • Haagse Hogeschool
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool Arnhem en Nijmegen
 • In Holland
 • KWR Water
 • Hogeschool Saxion
 • TNO
 • Technische Universiteit Delft
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Universiteit Twente
 • Universiteit van Utrecht
 • Windesheim
 • Zuyd Hogeschool

Budget 2. De PPS-programmasubsidie met +/- 3.680.000 euro subsidie waarvoor iedereen kan indienen

Per 2024 zijn de subsidievoorwaarden voor de PPS-toeslag gewijzigd. Het is niet langer noodzakelijk voor onderzoeksorganisaties om grondslag aan te leveren. Er komt jaarlijks een budget beschikbaar waarop elke onderzoeksorganisatie en elke private partij (bedrijf) mag indienen. Wel geldt nog steeds de voorwaarde dat een consortium dient te bestaan uit minimaal één onderzoeksorganisatie en minimaal één private partij.

TKI Urban Energy is momenteel nog in afwachting van de beschikking van dit budget. Naar verwachting komt er een budget van 3,68 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. Wij zullen het exacte budget communiceren wanneer het bekend is. Pas nadat dit heeft plaatsgevonden, kunnen wij de subsidie daadwerkelijk beschikbaar stellen aan consortia.

Hoe werkt dit in de praktijk?

De voorwaarden waaraan de projecten moeten voldoen zijn gelijk. Je hoeft niet te kiezen op welk budget je aanspraak maakt. Omdat je aanspraak kan maken op het budget van zowel TKI2321 als TKI2421, kun je op een groter budget aanspraak maken. In de praktijk zal de slaagkans van jouw voorstel daarmee hoger liggen dan voor partijen die uitsluitend op TKI 2421 mogen indienen.

Procedure

We raden je aan eerst een projectidee op te sturen aan toeslag@tki-urbanenergy.nl waarin je de crux van jouw projectvoorstel beschrijft, plus een indicatie van het benodigde budget. Hiervoor kun je het beste gebruik maken van het document ‘projectideeformulier. Stuur dit projectidee zo spoedig mogelijk in, zodat wij daarop kunnen reageren. Je bent dan in staat om onze reactie te verwerken in jouw definitieve projectvoorstel. Als je jouw projectidee uiterlijk drie weken voor de deadline opstuurt, kunnen wij nog een advies geven. Ook raden we aan om eens te kijken naar het document ‘jouw checklist voor een succesvol projectvoorstel’.

Jouw definitieve projectvoorstel en begroting dienen te zijn vormgegeven conform de formats ‘Model projectplan Urban Energy PPS toeslag 2024 (TKI2321)’ en ‘Model begroting Urban Energy 2024 PPS-toeslag (TKI2321)’. Het gebruik van deze formats is verplicht.

Je dient jouw projectvoorstel in bij TKI Urban Energy via toeslag@tki-urbanenergy.nl onder vermelding van “projectvoorstel voor aanwending budget TKI2321”. De deadline voor indiening van jouw projectvoorstel:

Alle projectvoorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie van experts, aan de hand van vier beoordelingscriteria. De projectvoorstellen die voldoen aan de formele eisen worden gehonoreerd op basis van het beschikbare budget. Als jouw project wordt gehonoreerd, sluit TKI-Energie een contract met de penvoerder. Daarin is onder andere de verplichting opgenomen dat je, binnen drie maanden nadat het project is gestart, een door alle projectdeelnemers getekende samenwerkingsovereenkomst moet overleggen.

TKI Urban Energy brengt een TKI-bijdrage in rekening bij de consortia waaraan een project is toegekend. Deze bijdrage is een handling fee voor alle administratieve handelingen en werkzaamheden die de TKI voor een project uitvoert. Doel van de TKI-bijdrage is om (onverwachte) beheerkosten van de PPS-programmatoeslagprojecten op te vangen. TKI Urban Energy rekent 2% van de totale toegekende PPS-toeslag per project. De bijdrage wordt in het contract vastgelegd en bij de penvoerder van het projectconsortium eenmalig in rekening gebracht. Nadat de TKI-bijdrage is betaald, wordt de bevoorschotting van de PPS-toeslag gestart. De TKI-bijdrage is niet-subsidiabel en mag daarom niet in de projectbegroting worden opgevoerd. De penvoerder is de TKI-bijdrage aan TKI Urban Energy verschuldigd en kan zelf met de consortiumdeelnemers afspraken maken over de onderlinge verrekening.

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen .
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen.