Als voorloper in de energietransitie is het natuurlijk belangrijk dat wij naar onze CO₂-voetafdruk kijken. Daarnaast denken we graag met je mee.

Jazeker, ook websites hebben een CO₂-voetafdruk...

Het internet verbruikt veel elektriciteit. 416,2 TWh per jaar om precies te zijn. Dat is meer dan het gehele Verenigd Koninkrijk per jaar in totaal.

 • We maken gebruik van een groene server

  Heb jij een website? Check je ecologische voetafdruk op websitecarbon.com

 • Donkere modus

  Het weergeven van de website in de donkere modus zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing ten opzichte van een witte achtergrond. Als bezoeker heb je in deze keuze qua weergave een directe invloed op de footprint van topsectorenergie.nl.

  Daarnaast kun je ook een hoop energie besparen door (OLED) schermen op de donkere modus te zetten.

 • De code van onze website

  Wij laden niks in voordat jij er actief naar vraagt. Of het nou gaat om code, afbeeldingen of video’s. Beheer je voorkeuren via de cookiebanner.

TKI Urban Energy richt zich van oorsprong op het ondersteunen van innovatie-ontwikkeling, van de vroege fasen van fundamenteel en toegepast onderzoek tot de fasen waarin een product of dienst gereedkomt voor toepassing in de praktijk. Aanvullend heeft het programma Uptempo! de afgelopen jaren ondernemers geholpen die klaar zijn voor de laatste fase: marktintroductie. Zo worden aanbieders van innovatieve producten en diensten verbonden aan potentiële afnemers op het platform uptempo.nu, wordt podium geboden aan marktrijpe innovaties via presentaties, matchmaking, webinars, podcasts, infographics en andere publicaties, worden startende ondernemers geholpen bij het ontwikkelen van hun ondernemersvaardigheden met een training, is een applicatie ontwikkeld die scale ups inzicht biedt in de marktrijpheid van hun oplossing en organisatie en zijn hackatons georganiseerd om partijen samen te laten werken aan uitdagingen rond de warmtetransitie. Deze activiteiten hebben geleid tot een community van innovatieve ondernemers die met elkaar kennis delen en leerervaringen uit de praktijk uitwisselen. Uptempo! werd daarmee de schakel tussen innovatieontwikkeling en de programma’s die grootschalige implementatie bevorderen: Verbouwstromen (gericht op grootschalige verduurzaming van woningen), Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (gericht op collectieve oplossingen voor de warmtetransitie in gemeenten), Nieuwe Warmte Nu (ontwikkeling van warmtenetten) en PVB Nederland (verduurzaming van bedrijventerreinen).

Het programma Uptempo! is nu klaar om vast onderdeel van TKI Urban Energy te worden. We zoeken daarom twee nieuwe collega's om de voortzetting van het programma binnen TKI Urban Energy vorm te geven (in beide gevallen betreft het een (fulltime) dienstverband met uitstekende arbeidsvoorwaarden):

VACATURE: Programmamanager Opschaling

De Programmamanager Opschaling is ondernemend en zet zich in om via het opschalen van marktrijpe innovaties de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen. Dit betreft product-/dienstinnovaties, maar ook procesinnovaties en sociale innovaties. Hij/zij heeft oog voor (het creëren van) de benodigde randvoorwaarden voor opschaling. De programmamanager geeft richting en inhoud aan de activiteiten die wij ontplooien rond opschaling van marktrijpe innovaties, benut daarvoor de beschikbare middelen en mobiliseert de inzet van partijen uit ons netwerk. De programmamanager maakt zich sterk voor het valideren en implementeren van energie-innovaties die technisch en commercieel gereed zijn voor de energie- en warmtetransitie. Hij/zij doet dit in nauwe samenwerking met de andere programmamanagers van TKI Urban Energy, de transitiemaker en de betrokken communicatieadviseur, en de collega’s bij de programma's Verbouwstromen, NPLW, Nieuwe Warmte Nu en PVB Nederland. Ook zorgt hij/zij voor de benodigde afstemming met de vele betrokken partijen.

De ideale Programmamanager Opschaling:

 • is een professional met minimaal 7 jaar werkervaring, waaronder in projecten of projectorganisaties, en heeft affiniteit met ‘business development’;
 • verstaat de complexiteit van de energietransitie in de gebouwde omgeving;
 • is bekend met het feit dat de energietransitie in de gebouwde omgeving niet een louter technische, maar vooral ook een sociale en maatschappelijke opgave is;
 • heeft oog voor de businesskant van de ondernemer die wil opschalen en overziet de uitdagingen in het vinden van (eerste) klanten, marketing/promotie, groei, financiering, opleidingen, samenwerkingen/partnerschappen;
 • is een creatief, ontwerpend denker die kansen ontwikkelt om marktrijpe innovaties in de schijnwerpers te zetten en aan eerste opschaling te helpen;
 • is proactief en een typische verbinder/matchmaker en heeft bij voorkeur al een netwerk in de energiesector, bouwwereld en/of energietransitie - of beschikt over de vaardigheden om dit snel op te bouwen;
 • is een teamspeler pur sang die niet terugschrikt van een veelvoud aan taken, uiteenlopende inhoudelijke thema’s en de samenwerking met eigenzinnige professionals met uiteenlopende expertises;
 • is bevlogen, communicatief sterk en een presentator.

VACATURE: Transitiemaker Opschaling

De Transitiemaker Opschaling zet zich, in nauwe samenwerking met de programmamanager, in voor het aanjagen en opschalen van kansrijke energie-innovaties voor de gebouwde omgeving. Hij/zij begrijpt de commerciële kant van de energietransitie, signaleert marktkansen en helpt innovators uit het netwerk van TKI Urban Energy en daarbuiten om hun innovatieve producten en diensten te koppelen aan partijen die deze kunnen gebruiken. De transitiemaker is sterk gemotiveerd om implementatie van innovaties daadwerkelijk te (helpen) realiseren. Hij/zij maakt daarbij gebruik van de middelen die binnen Uptempo! zijn ontwikkeld maar organiseert ook nieuwe activiteiten voor en samen met het netwerk van innovators (zoals webinars, themabijeenkomsten en trainingen), en is tevens het aanspreekpunt voor de samenwerkende ondernemers. De transitiemaker denkt proactief en creatief mee over mogelijke nieuwe toepassingen of betere benutting van de bestaande middelen, in nauwe samenwerking met de communicatieadviseur op dit thema en in afstemming met de programmamanager. De transitiemaker is ook goed in onderzoek en analyse, en nog beter in de vertaling van zijn/haar bevindingen in advies aan de collega’s intern en stakeholders daarbuiten.

De ideale Transitiemaker Opschaling:

 • is een (jonge) professional met 3-7 jaar werkervaring in de energietransitie;
 • heeft bij voorkeur een studie in een economische of commerciële richting gedaan en heeft aanvullende werkervaring in marketing, accountmanagement en/of marktonderzoek opgedaan in een bij voorkeur commerciële projectenorganisatie;
 • is een initiatiefrijke persoonlijkheid die impact wil maken in het versnellen van de energietransitie en die samenwerking met andere professionals vanzelfsprekend vindt;
 • heeft een lerende houding, is analytisch sterk, gaat systematisch en resultaatgericht te werk;
 • is in staat om professionals in de markt te inspireren en tot actie aan te zetten (“aanjager”) en erop gericht om veranderingen tot stand te brengen;
 • is creatief in aanpak, werkvormen en interventies en is praktisch sterk in moderne vormen van organiseren, samenwerken en communiceren;
 • is taalvaardig in woord en geschrift en neemt bij voorkeur ervaring met communicatie mee.

Over de organisatie

TKI (Topconsortium voor Kennis en Innovatie binnen de Topsector Energie) Urban Energy werkt aan het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving, door innovatieontwikkeling en -toepassing te stimuleren. TKI Urban Energy helpt bedrijven en kennisinstellingen die innovaties ontwikkelen en onderzoeken, door het vormen van kansrijke samenwerkingsverbanden te faciliteren, kennisuitwisseling mogelijk te maken en de weg te wijzen naar financiering. TKI Urban Energy voert ook zelf onderzoeken uit en/of geeft daartoe opdrachten aan onderzoeksorganisaties. Daarnaast bevordert TKI Urban Energy grootschalige toepassing van deze innovaties via de programma’s Verbouwstromen, PVB Nederland, Nieuwe Warmte Nu en het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW). Met het NPLW wordt momenteel gewerkt aan een nauwe samenwerking voor de afstemming over en het uitvoering en verstevigen van de rol van gemeenten in de warmtetransitie.

Verder biedt TKI Urban Energy een gezellig, hecht team van hardwerkende, gedreven professionals met hart voor de energietransitie en de verduurzaming van Nederland. We delen ons kantoor met enkele andere organisaties die zich ook met duurzame energie bezighouden, waardoor de lijntjes met deze “collega’s” kort zijn. We wisselen werk op kantoor (nabij station Utrecht Vaartsche Rijn) en thuiswerk af. Lunchen doen we vaak samen, en regelmatig wordt er samen geborreld of organiseren we een teamuitje.

Interesse?

Enthousiast geworden voor één van deze functies? Stuur je cv en motivatie, graag met een duidelijke beschrijving van passende expertise, competenties en beschikbaarheid, uiterlijk zondag 17 september naar solliciteren@tki-urbanenergy.nl. Op dit e-mailadres kan je ook terecht voor algemene vragen over de procedure (gericht aan Marsha Roos) of over de functie (gericht aan Michiel Kirch, directeur TKI Urban Energy).

De gesprekken vinden plaats in september op ons kantoor in Utrecht. Een assessment van je mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid kan onderdeel uitmaken van de procedure: kandidaten die doorgaan naar de tweede ronde worden gevraagd een case uit te werken en te presenteren. We streven naar een korte doorlooptijd van de procedure. Starten kan vervolgens zo snel mogelijk, bij voorkeur nog in 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen .
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen.