Als voorloper in de energietransitie is het natuurlijk belangrijk dat wij naar onze CO₂-voetafdruk kijken. Daarnaast denken we graag met je mee.

Jazeker, ook websites hebben een CO₂-voetafdruk...

Het internet verbruikt veel elektriciteit. 416,2 TWh per jaar om precies te zijn. Dat is meer dan het gehele Verenigd Koninkrijk per jaar in totaal.

 • We maken gebruik van een groene server

  Heb jij een website? Check je ecologische voetafdruk op websitecarbon.com

 • Donkere modus

  Het weergeven van de website in de donkere modus zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing ten opzichte van een witte achtergrond. Als bezoeker heb je in deze keuze qua weergave een directe invloed op de footprint van topsectorenergie.nl.

  Daarnaast kun je ook een hoop energie besparen door (OLED) schermen op de donkere modus te zetten.

 • De code van onze website

  Wij laden niks in voordat jij er actief naar vraagt. Of het nou gaat om code, afbeeldingen of video’s. Beheer je voorkeuren via de cookiebanner.

De Topsector Energie is voor haar programma systeemintegratie op zoek naar een verbindende programmadirecteur. Dit is iemand die veranderingen in het energiesysteem signaleert, betrokkenen en de status quo uitdaagt met een eigen visie op vernieuwende trends en luistert naar de visie van anderen. Je bent in staat om verschillende werelden (financieel, juridisch, technisch, strategisch) te begrijpen en verenigen. Je verbindt bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstanties om gezamenlijk te komen tot nieuwe concepten, toepassingen en kennis die nodig zijn om het toekomstige duurzame energiesysteem als geheel (over sectoren en energiedragers heen) te laten functioneren als een betrouwbaar, betaalbaar, veilig, duurzaam en gedragen energiesysteem. Hiervoor sta je in nauw contact met andere sectorale en doorsnijdende innovatieprogramma’s. Je adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de benodigde inzet van publieke innovatiemiddelen in aansluiting op nationale beleidsprogramma’s zoals het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) en het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI). Verder draag je zorg voor de daadwerkelijk publiek-private ontwikkeling van de benodigde innovaties en kennis.

Organisatieomschrijving

Kennis en innovatie is cruciaal om de Nederlandse energie- en klimaatdoelstellingen van 2040 te behalen en zorg te dragen voor een CO₂-arme energievoorziening. De Topsector Energie stimuleert publiek-private samenwerking op klimaat- en energie-innovatie tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Zij draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van nieuwe toepassingen voor het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen.

Zij adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de besteding van publieke innovatiemiddelen; draagt bij aan consortiumvorming voor het Nationaal Groeifonds; en werkt op internationaal niveau samen met bijvoorbeeld Europese partners en fondsen.

Het programma Systeemintegratie van de Topsector Energie is een Topsectordoorsnijdend programma om kennis, producten en diensten te ontwikkelen voor integratie van grote hoeveelheden intermitterende energiebronnen op Nederlandse en Europese energienetten. Hierbij gaat het om het op een gecoördineerde wijze integreren van ketens van verschillende energiedragers en gebruikssectoren tot één duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar en veilig energiesysteem met een breed maatschappelijk draagvlak.

Dit kent meerdere dimensies:

 • Een technische dimensie: de gehele keten van opwek, transport, conversie, opslag en gebruik van verschillende vormen van energie.
 • Een economische dimensie: marktmodellen, business cases en financieringsvormen.
 • Een juridische dimensie: wet­ en regelgeving en onderliggende vergunningen en normen.
 • Een leefomgeving dimensie: ruimtelijke inrichting, ecologie en milieudoelen.
 • Een sociaal-maatschappelijke dimensie: effecten op het energiesysteem van gedrag en perceptie van burgers en bedrijven, de (rechtvaardige) verdeling van de consequenties van de energietransitie, participatieprocessen voor burgers en bedrijven, besluitvormingsprocessen enz.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Portfoliomanagement van projecten vanuit de Topsector Energie op het gebied van systeemintegratie.
 • Jaarlijkse programmering van onderzoeks- en innovatie-activiteiten vanuit de Topsector Energie; in afstemming met andere TKI’s en doorsnijdende programma’s binnen de Topsector Energie, RVO, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Missieteam Systeemintegratie.
 • Bevorderen van Publiek-Private samenwerkingsprojecten en onderzoekopdrachten rond de geprogrammeerde doelstellingen.
 • Jaarlijkse portfolioanalyse (verantwoording over voortgang en resultaten).
 • Kennisdeling van projecten die vanuit de Topsector Energie worden gefaciliteerd (effectief beschikbaar stellen van wetenschappelijke en maatschappelijke inzichten)
 • Ambassadeurschap voor het systeemintegratie programma in binnen- en buitenland
 • Leidinggeven aan het team dat binnen de Topsector aan systeemintegratie werkt. Bijvoorbeeld via verdeling van werkdruk, benutten capaciteiten van teamleden en beheer van het jaarlijkse bureaukostenbudget.
 • Coördinatie en afstemming van gezamenlijke inzet van verschillende (innovatie)organisaties om op programmatische wijze bij te dragen aan de doelstellingen van het Nederlandse Klimaatbeleid
  • Periodiek herijken organisatie-overkoepelend Meerjarig Missie gedreven Innovatie Programma (MMIP) Systeemintegratie in overleg met aangesloten organisaties
  • Jaarlijks een afgestemd organisatie-overkoepelend jaarplan opstellen
  • Jaarlijks een afgestemd organisatie-overkoepelende monitoringsrapportage opstellen
  • Borgen aansluiting van inzet bij inzet van andere MMIP’s op Klimaat en Energie en andere doorsnijdende programma’s
  • Afstemming inzet met regio’s, financiers en NGO’s.

Functieprofiel

 • Universitair werk- en denkniveau;
 • Creatief en vernieuwend denker, uitdager van de status quo;
 • Scherp en sterk ontwikkeld conceptueel vermogen;
 • Communicatief sterk; organisatie sensitief, bruggenbouwer, enthousiast en inspirerend;
 • Minimaal 10 jaar relevante werkervaring in energie-gerelateerde sectoren zoals netwerken, productie, duurzame energie, etc.; of sterk aantoonbare affiniteit met het energiedomein;
 • Brede ervaring met socio-technische vraagstukken; bij voorkeur rond energietransitie en inpassing duurzame energie;
 • Minimaal 7 jaar leidinggevende ervaring;
 • Programmatisch werken en organisatievermogen;
 • Diepgaande kennis van – en ervaring met - de diverse energie(deel)systemen, zowel technisch als markt/beleid/regulering is een pluspunt;
 • Actief en breed netwerk in de energiesector; bij zowel kennisinstellingen (universiteiten, HBO, TO2), (semi)publieke organisaties (EZK, netbeheerders, PBL, CBS) en bedrijven is een pluspunt;
 • Voldoende tijd beschikbaar (3,5 dag/week); 24-28 uur flexibel – in overleg met team – in te delen.

Interesse?

Stuur dan een CV en korte motivatiebrief uiterlijk 13 juli 2023 naar r.dekker@minezk.nl. Wij streven naar een reactie in de week van 10 juli en gesprekken tussen voorkeurskandidaten, het Topteam van de Topsector Energie en het Bestuur van TKI-Energie in de week van 17 en 24 juli.

Heeft u vragen over deze vacature? Dan kunt u mailen of bellen met Roy Dekker (r.dekker@minezk.nl; 0655493957)

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen .
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen.