PPS-programmatoeslag

Status van deze subsidiemogelijkheid

In 2020 zijn er nieuwe mogelijkheden voor kennisinstellingen en bedrijven om in samenwerkingsprojecten gebruik te maken van de PPS-programmatoeslag bij het TKI Wind op Zee.

Omschrijving

De PPS-programmatoeslag is een subsidiemiddel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om publiek-private samenwerkingsprojecten te stimuleren. De verschillende Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) ontvangen de PPS-programmatoeslag en zetten deze middelen in voor nieuwe samenwerkingsprojecten. Deze nieuwe samenwerkingsprojecten kunnen bestaan uit niet-economische activiteiten, fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

Ieder jaar wordt het budget van de PPS-programmatoeslag voor het TKI Wind op Zee bepaald aan de hand van grondslagprojecten van het jaar daarvoor. Grondslagprojecten zijn samenwerkingsprojecten tussen minstens één kennisinstelling en een bedrijf, waarin de private financiering als grondslag dient voor de subsidie.   

Het TKI Wind op Zee recyclet een groot deel van de PPS toeslag terug naar de kennisinstelling of bedrijven die de grondslag hebben aangeleverd. Die partijen kunnen met deze toeslag bedrag nieuwe samenwerkingsprojecten doen. In deze samenwerkingsprojecten werken kennisinstellingen samen met bedrijven: bedrijven kunnen daarvoor ook contact opnemen met kennisinstellingen als er ideeën zijn voor samenwerkingsprojecten. Daarnaast maakt TKI Wind op Zee gebruik van een strategische pot waaruit projecten worden gefinancierd die binnen het TKI Wind op Zee programma of MMIP1 passen.

Lees meer over PPS-toeslag.

Op dit moment staat er een call open voor een subsidie uit de PPS-programmatoeslag. Het onderwerp: Offshore Floating Solar. Lees meer over de voorwaarden en over hoe bedrijven en kennisinstellingen zich hiervoor kunnen opgeven.

Voor vragen en mogelijkheden over het gebruik van de PPS-programmatoeslag bij het TKI Wind op Zee, neem contact op met: @email. Wij denken graag met u mee over nieuwe ideeën, mogelijke partners en hoe deze subsidie het meest effectief te gebruiken.

Kenmerken

Gericht op

Niet-economische activiteiten, fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling

Doelgroep

Kennisinstellingen en bedrijven

TRL-niveau

Alle TRL-niveaus

Tender

Op lopende basis door het jaar

Budget

Variërend per jaar

Voorwaarden

Alle samenwerkingsprojecten moeten minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden, zoals staat vermeld op de website van RVO:

  • Deelnemers in samenwerkingsprojecten gaan correct met de rechten op de resultaten om.
  • Er moet sprake zijn van daadwerkelijke samenwerking;
  • Er moet een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst worden overlegd;
  • Het samenwerkingsproject draagt bij aan de Nederlandse kennisinfrastructuur;
  • Het samenwerkingsproject pas binnen het TKI Wind op Zee programma of MMIP1: hernieuwbare elektriciteit op zee