Projecten

De projecten in de industrie waar TKI Energie en Industrie bij betrokken is vindt u in het projectenoverzicht van de Topsector Energie. U kunt de filters gebruiken om projecten op bijvoorbeeld thema of regeling te vinden. 

TKI Energie en Industrie zet daarnaast graag projecten in the spotlight. Hieronder vindt u een selectie van onze projecten. Geïnspireerd? Of heeft u vragen? We horen het graag! 

 

Hychain

Het HyChain-project, onderdeel van het Hydrohub Innovation Program, is gericht op een strategisch begrip van de drijvende krachten achter de wereldwijde opkomst van toekomstige waardeketens voor hernieuwbare waterstof. We maakten een animatie om dit innovatieve project toe te lichten.

Bekijk de animatie

S2C: Steel2Chemicals

De staalindustrie levert van oudsher een grote bijdrage aan de wereldwijde CO2-uitstoot, maar de huidige ontwikkelingen wijzen erop dat dit tot het verleden kan gaan behoren. Als gezamenlijk initiatief slaan het Instituut voor Duurzame Procestechnologie (ISPT) samen met Dow, Tata Steel, ArcelorMittal, TNO.ECN en Universiteit Gent de handen ineen om samen met de staalindustrie een circulaire koolstofketen te ontwikkelen.

Lees verder

E3C: Electrons to Close the Carbon Cycle

Industriële bedrijven kunnen hun chemische processen verduurzamen als ze gebruikmaken van elektriciteit. Het project Electrons to Close the Carbon Cycle (E3C) opent hiervoor nieuwe mogelijkheden. De wetenschap en de industrie onderzoeken samen hoe een innovatieve elektrode de CO2-kringloop sluit.

Lees verder

INSPEC: Integrating Sensor Based Process Monitoring and Advanced Process Control

Bedrijven in de procesindustrie verbruiken veel energie. Om geld en milieu te sparen loont het om productieprocessen efficiënter in te richten. Maar hoe doe je dat met voldoende zekerheid en waar zitten die besparingskansen? Het INSPEC-project onderzoekt die kansen door procesdata om te zetten in modellen die kunnen voorspellen.

Lees verder

Hydrohub MegaWatt Test Center

Groene waterstof kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Voorwaarde is wel dat de productiekosten omlaaggaan. Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven slaan in Groningen de handen ineen. In het nieuwe Hydrohub MegaWatt Test Center onderzoeken ze kostenefficiënte innovaties op precommerciële schaal.

Lees verder

Hydrohub GigaWatt Scale Electrolyser 

Groene waterstof kan een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Met een meerjarig programma proberen tientallen partijen in de productieketen die veelbelovende rol waar te maken. “We richten ons zowel op technologie, opschaling als ketenvorming.”

Lees verder

FLex-TDR

Voor de productie van suiker uit suikerbieten moet veel water worden verdampt. Cosun Beet Company (voorheen Suiker Unie) doet dit zo efficiënt mogelijk in verschillende processtappen. Toch bleef er behoorlijk wat restwarmte onbenut. Met een eigenhandig ontwikkeld concept voor flexibele thermische damprecompressie (TDR) zet Cosun Beet Company de vrijgekomen stoom alsnog in. Daarmee bespaart de fabriek in Dinteloord 3,4 miljoen m3 aardgas per jaar.

Lees verder

E-THOR

Wie reststromen wil benutten, moet verder kijken dan de eigen organisatie. Dat is de boodschap van het project e-THOR in de Rotterdamse haven. Als goede buren onderzoeken afvalenergiebedrijf AVR en chemiebedrijf Tronox het nut om hun productieketens te koppelen. Met als middelpunt een elektrolyser om duurzaam waterstof te maken.

Lees verder

SRC: Stoomrecompressie voor reductie van energiekosten en CO2-uitstoot in de Nederlandse procesindustrie

Dow Benelux B.V. werkt hard mee aan het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Het chemiebedrijf wil in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Hiervoor ontwikkelde Dow onder andere de stoomrecompressor, een innovatie waarvoor het bedrijf van RVO de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) kreeg. ‘We kunnen de energie uit stoom nu meerdere malen gebruiken. Dat vermindert onze CO2-uitstoot enorm.’

Lees verder