Projecten Systeemintegratie

De projecten van Systeemintegratie vind je in de projectenapplicatie van de Topsector Energie. Stel je eigen projectoverzicht samen door de resultaten te verfijnen met de filters. Of voer een zoekopdracht uit voor een specifieke regeling.

Projecten in beeld voor Systeemintegratie

Binnen het Programma Systeemintegratie lopen verschillende projecten en onderzoeksprogramma’s. Een aantal aansprekende voorbeelden zijn hieronder uitgelicht.

project omschrijving
HOLON : meer autonomie voor lokale energiesystemen  

Met de toename van het aantal duurzame bronnen, wordt ons energiesysteem ook steeds complexer, zowel wat betreft vraag en aanbod als de voorspelbaarheid ervan. Dat vraagt ook meer van onze infrastructuur en de ruimte die daarvoor nodig is. De grote vraag is dus: hoe zorgen we ervoor dat ons nieuwe duurzame energiesysteem betrouwbaar, betaalbaar en veilig kan blijven functioneren? Met een breed maatschappelijk draagvlak? 

Lees meer over dit project

Energy Hubs: Vitale knooppunten in een energiesysteem  

Wat zijn Energy Hubs? Welke kansen bieden zij voor ons energiesysteem? Zijn er belemmeringen voor opschaling? Om alle technische en niet-technische kennis- en innovatievragen te helpen beantwoorden, start Topsector Energie Systeemintegratie binnenkort een onderzoeksprogramma over Energy Hubs.

Lees meer over dit project

Meerjarig onderzoek naar Energiesysteemintegratie (ESI FAR)

 

De transitie naar ons toekomstige energiesysteem is een zeer complexe opgave. Daarin kan zogenaamde energiesysteemintegratie een belangrijke rol spelen. Dat draagt ertoe bij dat het energiesysteem van de toekomst net zo betrouwbaar, veilig en betaalbaar is als het huidige systeem, maar ook duurzaam wordt. Want naast de vele technische vragen, zijn er ook vele niet-technische vragen die beantwoord moeten worden.

Lees meer over dit project

Learning Communities Systeemintegratie  

Learning communities zijn de motor en landplaats van innovatieve ontwikkelingen. Professionals uit bedrijven, overheden en maatschappelijk organisaties werken hierin samen met onderzoekers, docenten en studenten uit kennisinstellingen. Ze verbinden onderzoek, werk en innovatie en leren aan elkaar. Het doel is om kennis te ontwikkelen en delen en oplossingen te zoeken die bijdragen aan de versnelling van de energietransitie.

Lees meer over dit project

Multi-modelling platform: Naar een Nationale multi-model infrastructuur voor integrale besluitvorming in de energie transitie

 

Een lange termijnplanning van de energietransitie is alleen mogelijk wanneer betrokkenen gezamenlijk tot een integraal begrip van het systeem komen. Hierbij spelen transparante data, scenarioruimtes, technische modellen, inzicht in belangen en organisatorische randvoorwaarden een essentiële rol.

Lees meer over dit project

Provinciale systeemstudies - data en modellen  

Topsector Energie Systeemintegratie stimuleert waar mogelijk de ontwikkeling van een informatiebasis met informatieproducten die optimaal bruikbaar en uitwisselbaar zijn voor analyses en besluitvorming. Op deze pagina lees je hoe energietransitie modellen complexe besluitvorming kunnen ondersteunen. Ook biedt het een overzicht van informatiebronnen, voor wie hier zelf mee aan de slag gaat.

Lees meer over dit project