Regelingen

De Topsector Energie biedt jaarlijks 100 miljoen euro subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Hiermee versterken we de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart.

Lees meer over de regelingen, de voorwaarden, de indieningsmogelijkheden en sluitingsdata.

Adviseurs van RVO.nl kunnen u ondersteunen bij een aanvraag. Ook adviseert de Topsector Energie over de besteding van de energiesubsidies bij NWO, TNO en ECN.

Daarnaast kunt u gebruik maken van de volgende regelingen:

Instrumentenschema.jpg