Regelingen

De Topsector Energie biedt jaarlijks 100 miljoen euro subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Hiermee versterken we de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart.

Adviseurs van RVO.nl kunnen u ondersteunen bij een aanvraag. Ook adviseert de Topsector Energie over de besteding van de energiesubsidies bij NWO, TNO en ECN.
Wilt u meer weten over de regelingen, de voorwaarden, de indieningsmogelijkheden en sluitingsdata van de energie-innovatie-subsidies vanuit de Topsector Energie?

Lees meer over de innovatie-subsidies op RVO.nl

Aanvullende regelingen Topsector Energie

Aanvullend hierop zijn ook de volgende regelingen beschikbaar:

Overzicht innovatieve energietechnologie├źn

De Nederlandse overheid stimuleert bedrijven en onderzoeksinstellingen om innovatieve energietechnologie├źn te ontwikkelen.RVO.nl inventariseerde gegevens van gesubsidieerde energie-innovatieprojecten. Deze informatie is verwerkt in een stroomschema van een koolstofarm energiesysteem. Het systeem maakt duidelijk:

  • welke functies nodig zijn in een toekomstig koolstofarm energiesysteem
  • hoe het portfolio van gesubsidieerde energie-innovatie projecten daarover is verdeeld

Bekijk het stroomschema

Overzicht instrumentarium technology readynessness levels

De figuur toont de verschillende regelingen gerangschikt naar technology readyness levels. Het gaat om een indicatie. In de praktijk kan de indeling hiervan afwijken.