PPS-programmatoeslag

Met de PPS-toeslagregeling Onderzoek en Innovatie stimuleert de overheid industrie en onderzoeksorganisaties samen onderzoek te doen. De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.

Het basisprincipe van de PPS-programmatoeslag is simpel. Voor iedere euro private cash R&D-bijdrage van een bedrijf aan een onderzoeksorganisatie legt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat er € 0,30 bij aan PPS-toeslag.

Het ministerie verleent de PPS-toeslag aan een TKI. De TKI zet deze in voor nieuwe R&D projecten in publiek-private samenwerking. TKI-projecten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Op de website van RVO.nl vindt u meer informatie.

TKI’s binnen de Topsector Energie

De Topsector Energie bestaat uit een aantal TKI’s, namelijk:

  • Energie en Industrie
  • Nieuw Gas
  • Urban Energy
  • Wind op Zee
  • Biobased Energy

De toeslag wordt ingezet binnen de TKI waarbinnen deze gegenereerd is.

Projectvoorstel aanleveren

Heeft u een voorstel voor een nieuw project? U kunt deze aanleveren bij de TKI’s. De betreffende Topconsortium beoordeelt of het project inhoudelijk past in het programma. Vervolgens legt ze de projecten voor aan een onafhankelijke adviescommissie of programmaraad. Is er geen adviescommissie? Dan beoordeelt het bestuur van de TKI de voorstellen.

Bij een positief advies kent de TKI de subsidie toe aan het consortium. Wij raden u aan om in een vroeg stadium contact op te nemen met de TKI. Zo kunt u uw projecten en de mogelijkheden en voorwaarden van ondersteuning bespreken. Specifieke voorwaarden zijn de TKI-bijdrage en de aanvullende eisen ten aanzien van de maximale inzet van de toeslag per project.

TKI-bijdrage

De TKI rekent een TKI-bijdrage. Dit gebeurt bij de consortia waaraan een project is toegekend. Deze bijdrage is voor alle TKI's 2% van de totale toegekende PPS-toeslag per project. Doel van de TKI-bijdrage is om (onverwachte) beheerkosten van de PPS-toeslagprojecten op te vangen.
 
De TKI stuurt een factuur voor het afgesproken bedrag. De termijn van facturering. Maar deze kan ook over meerdere jaren worden uitgesmeerd. Dit hangt af van de hoogte van de factuur en de looptijd van een project.

Aanvullende voorwaarden maximale inzet toeslag per project

In de voorgestelde projecten moet sprake zijn van samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en private partijen. Bij een aantal TKI’s vertaalt dit zich in een aanvullende eisen ten aanzien van de maximale inzet van de toeslag per project.

PPS-projecttoeslag

Naast deze programmatoeslag is er ook PPS-projecttoeslag. Deze regeling kunt u gebruiken om subsidie te krijgen voor één PPS-onderzoeksproject, waarvoor al afspraken zijn gemaakt met het bedrijfsleven. Ga naar de website van RVO.nl voor meer informatie over dit proces.

Contactpersonen TKI's

Hieronder vindt u een overzicht van de contactpersonen bij de TKI’s:

Vragen over de PPS-toeslag voor de Energie TKI’s? Neem dan contact op met Ann Noë.

Meer weten?