‘Dit is het meest energiezuinige hotel ter wereld’

Hotel BREEZE Amsterdam Amstelius OZ Architecten

Hotel Breeze is uniek in de wereld. Het is namelijk het eerste nearly zero energy hotel. Anders gezegd: het verbruikt bijna geen fossiele brandstoffen. Hoe dat kan? Mede dankzij een uniek klimaatsysteem, dat gebruik maakt van zon- en windenergie. ‘Dit project is een succes omdat de betrokken partijen hun nek durfden uit te steken – zeker ook TKI Urban Energy.’

‘Mijn concept is een kruisbestuiving tussen klimaattechniek en architectuur. En hoewel ik het ontwikkeld heb voor kantoorgebouwen, richt de eerste toepassing zich op een hotel.’ Aan het woord is dr. ing. Ben Bronsema, de geestelijk vader van het klimaatconcept Earth, Wind & Fire (EWF). ‘Het basisidee hiervan is dat je zon- en windenergie gebruikt om een gebouw te verwarmen of te koelen. Je hebt dan nog nauwelijks fossiele brandstoffen nodig.’
Voor de toepassing zijn in de basis drie dingen nodig: een klimaatcascade, een zonneschoorsteen en een speciaal ventilatiedak. Bronsema: ‘De klimaatcascade – een verticale schacht die door het midden van het gebouw loopt – speelt de hoofdrol. Door boven in die schacht water te sproeien, creëer je luchtstroming van boven naar beneden. Die koelt in de zomer en verwarmt in de winter.’

Complexe berekeningen maken

Hotel Breeze, onlangs geopend in de haven van Amsterdam-IJburg, maakt als eerste gebouw ooit gebruik van EWF. Het idee om het concept daar toe te passen, kwam uit de koker van duurzaamheidsadviseur Dutch Green Company en vastgoedontwikkelaar Amstelius. Zij zetten dit project op met Borghese Real Estate. Ronald van Luijk, eigenaar van ingenieursbureau Green Building Engineering, gaf advies over de installatie. ‘Voor een hotel zijn de comforteisen hoger dan voor een kantoor. Samen met de installateur, de Van Delft Groep, wisten we aan die hogere eisen te voldoen. Bijvoorbeeld door met speciale rekenmodellen heel gedetailleerd te voorspellen hoe het systeem zich in de realiteit zal gedragen.’
Bronsema was ook bij die voorspellingen betrokken. ‘Samen met de knappe koppen van TU Delft en een Duits ingenieursbureau bepaalden we de invloed van miljoenen individuele waterdruppels in de klimaatcascade, elk met hun eigen gewicht en vorm. Die mate van detail in berekeningen was heel indrukwekkend.’

In nieuwe techniek investeren

Bronsema benoemt het belang van de steun van TKI Urban Energy bij dit project. ‘Jaren geleden kreeg de ontwikkeling van mijn EWF-concept al financiële steun van de voorloper van TKI Urban Energy. En nu steunt TKI Urban Energy de eerste toepassing met een half miljoen euro. Dat dekt financiële risico’s af en trok de Dutch Green Company over de streep om mee te doen. Deelnemende partijen steken echt hun nek uit; het geeft ze veel vertrouwen als ook TKI Urban Energy dat doet.’

Andere partijen overtuigen

Op dit moment wordt getest hoeveel besparing het EWF-concept voor het hotel oplevert. ‘We hebben het hotel volgehangen met sensoren’, vertelt Van Luijk. ‘En leggen de resultaten naast die van een modern hotel dat een state-of-the-art-installatie gebruikt, maar nog wel op fossiele brandstoffen draait. Met de resultaten willen we andere partijen overtuigen het concept óók te gebruiken. We moeten nog even wachten op de officiële conclusies. Maar we zien nu al heel goede resultaten. Ik denk dat dit het energiezuinigste hotel ter wereld is.’

Meer weten?

Bekijk dit project in de projectendatabase op deze website.