Onderzoek naar extra drijfkracht voor wind op zee

wind op zee

In de Noordzee komen steeds meer windparken verder van de kust te liggen. Daarmee wordt het duurder en lastiger om ze te onderhouden en elektriciteit naar land te brengen. Een onderwerp waar ook TKI Wind op Zee aandacht voor vraagt. Is een combinatie van vaste en drijvende eilanden misschien een oplossing? Een consortium van Nederlandse bedrijven gaat dit onderzoeken.

Drijvende eilanden kunnen gebruikt worden voor energieopslag, voedselwinning, recreatie of om op te wonen. Het Maritime Research Institute Netherlands (MARIN) doet er onderzoek naar. Met steun van het Europese innovatieprogramma Horizon 2020. Binnen het project Space@Sea test het onderzoeksinstituut sinds 2018 schaalmodellen in enorme bassins.

Vast en drijvend eiland

"De noordelijke Noordzee is ruw. Dat maakt het lastig voor een drijvend eiland", zegt projectmanager Erik-Jan de Ridder. "Voor toekomstige windparken, ver uit de kust, willen we een nieuw concept ontwikkelen. Het is een vast en drijvend eiland tegelijk. Het vaste deel biedt bescherming tegen de elementen. Het drijvende deel biedt de flexibiliteit om functies aan het eiland toe te voegen."

Ruimte voor verschillende functies

De hoofdfunctie van een hybride eiland bij een windpark is het opvangen van de opgewekte stroom. "Transformatiestations bouw je nu nog zonder eiland met dure, compacte constructies. Op een eiland kun je dit goedkoper doen." Daarnaast kan het eiland een vertrekpunt zijn voor onderhoud aan windparken. Of om elektriciteit om te zetten in gas en op te slaan. En je kunt er desgewenst nevenfuncties aan koppelen, zoals een zeewierkwekerij.

Breed consortium

MARIN doet het onderzoek binnen een uitgebreid consortium. "Deltares richt zich op de vaste infrastructuur en TNO op de kosten en materialen. RoyalHaskoning DHV heeft ervaring met de aanleg van kunstmatige eilanden. Offshore Service Facilities brengt kennis in over de functies op het eiland. En Wageningen Marine Research berekent de impact op het milieu."

Onderzoek naar haalbaarheid

Het onderzoek naar de (kosten)technische haalbaarheid van het hybride eiland is eind 2019 begonnen. Het consortium kreeg hiervoor subsidie uit de Topsector Energie regelingen die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uitvoert. Het project zal eind 2021 leiden tot een getest concept en rekenmodellen. "Die kennis kunnen commerciële partijen gebruiken om hybride eilanden te ontwikkelen."

Meer weten?

Het project 'HybridEnerSeaHub' laat zien hoe multidisciplinaire partijen samen tot integrale oplossingen komen voor de energietransitie. Heeft u ook dergelijke projectplannen? Ontdek hoe de nieuwe MOOI-regeling ondersteuning biedt.

Zoekt u naar partners of advies voor uw Wind op Zee innovatie? TKI Wind op Zee en RVO helpen u graag verder!
Meer over het project vindt u in de Topsector Energie projectendatabase.